ВЧГРД № 138-2018

Определение по Гражданско дело 138/2018г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е-88

                                              

 

Видинският  окръжен  съд гражданска колегия

В закрито съдебно заседание на двадесет и осми май

Две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                Председател: Д. М.

 

                                                     Членове: С. С.

                                                                   Г. Й.

                                                         

При секретаря ……………………….

и в присъствието на   прокурора    

като разгледа докладваното от Съдията М.

                     въззивно частно гражданско дело № 138 по описа за 2018г.

и  за да се произнесе, взе   предвид    следното:

 

 

Производството е по реда на чл.23,ал.3 от ТПК.

С определение от 04.05.2018г. по гр.дело №259/18г. на Белоградчишкия районен съд е прекратено производството по делото поради обстоятелството,че всички съдии са се отстранили поради отвод от разглеждане на делото и делото е изпратено на ВОС за определяне на друг съд от района на ВОС,който да разгледа делото.

Окръжният съд определя Кулския районен съд,който е равен по степен съд и е в района на Видинския окръжен съд.

По изложените съображения Окръжният съд

О П Р Е Д Е Л И:

 

Определя Кулския районен съд да разгледа спора по исковата молба на В.Т.Н. против „ОББ“АД,гр.С..

Определението не подлежи на обжалване и е окончателно.

 

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                   ЧЛЕНОВЕ:1.