Съдебни заседания за май 2018

 

 

С П И С Ъ К

НА  СЪДЕБНИТЕ  ЗАСЕДАНИЯ  ЗА  МЕСЕЦ

МАЙ 2018 г.

 

 

ДАТА ДЕН ВИД НА ДЕЛАТА СЪДИИ ЗАЛА
02.05.2018 СРЯДА ГР.Д. II инст. Д. Маринова 13
    103/2018-9:30 С. Стоянова  
      Г. Йончев  
03.05.2018 ЧЕТВЪРТЪК НОХД II инст. И. Илиев 3
    66/2018-9:30 Л. Лозанов  
    80/2018-9:30 Р. Денова  
    87/2018-9:30    
    63/2018-10:00    
         
    ЧНД I инст. И. Илиев 3
    с 2-ма съдебни заседател    
    95/2018-10:30    
08.05.2018 ВТОРНИК ГР.Д. II инст. В. Василев 13
    96/2018-9:30 А. Петкова  
      В. Младенова  
         
    Т.Д. I инст. А. Петкова 3
    с участието на прокурор    
    15/2018-10:30    
         
    Т.Д. I инст. В. Василев 3
    48/2017-11:00    
09.05.2018 СРЯДА НОХД I инст. Л. Лозанов 3
    с 2-ма съдебни заседатели    
    292/2017-10:00    
10.05.2018 ЧЕТВЪРТЪК НОХД I инст. Р. Денова 3
    с 2-ма съдебни заседатели    
    94/2018-10:00    
         
    Т.Д. I инст. А. Петкова 13
    1/2018-10:30    
11.05.2018 ПЕТЪК ГР.Д. I инст. В. Младенова 13
    132/2015-10:30    
         
    ЧНД I инст. Р. Денова 3
    с 2-ма съдебни заседатели    
    27/2017-10:30    
         
    Т.Д. I инст. В. Младенова 13
    39/2017-11:30    
15.05.2018 ВТОРНИК ГР.Д. II инст. В. Василев 13
    97/2018-9:30 А. Петквоа  
    107/2018-9:30 В. Младенова  
         
    НОХД I инст. В. Василев 3
    с 2-ма съдебни заседатели Д. Маринова  
    70/2018-9:30    
         
    НОХД II инст. В. Василев 13
    52/2018-9:50 А. Петкова  
      В. Младенова  
         
    Т.Д. I инст. А. Петкова 13
    50/2017-10:30    
    1/2018-10:30    
16.05.2018 СРЯДА ГР.Д. II инс. Д. Маринова 13
    99/2018-9:30 С. Стоянова  
    104/2018-9:30 Г. Йончев  
    113/2018-9:30    
         
    НОХД II инст. И. Илиев 3
    64/2018-9:30 Л. Лозанов  
    100/2018-9:30 Р. Денова  
    109/2018-9:30    
    107/2018-9:30    
    108/2018-9:30    
         
    Т.Д. I инст. С. Стоянов 13
    56/2017-10:30    
    58/2017-10:30    
         
    Т.Д. I инст. Д. Маринова 13
    27/2017-11:00    
         
    ГР.Д. I инст. Д. Маринова 13
    с участие на прокурор    
    12/2018-11:00    
17.05.2018 ЧЕТВЪРТЪК НОХД I инст. И. Илиев 3
    с 2-ма съдебни заседатели    
    25/2018-10:00    
18.05.2018 ПЕТЪК НОХД I инст. Р. Данова 3
    с 2-ма съдебни заседатели    
    267/2017-10:30    
         
    ГР.Д. I инст. Г. Йончев 13
    307/2017-11:00    
22.05.2018 ВТОРНИК ГР.Д. I инс. А. Петкова 13
    373/2016-10:30    
    381/2016-10:30    
23.05.2018 СРЯДА НОХД I инст. И. Илиев 3
    с 2-ма съдебни заседатели    
    376/2017-9:30    
29.05.2018 ВТОРНИК Т.Д. I инст. В. Василев 13
    29/2017-11:00    
30.05.2018 СРЯДА НОХД I инст. В. Стоянов 3
    с 3-ма съдебни заседатели    
    275/2016-10:30    
         
    НОХД II инст. Л. Лозанов 13
    98/2018-10:30 В. Младенова  
      Р. Денова  
         
    Т.Д. I инст. С. Стоянова 11
    64/2017-10:30