НОХД № 105-2018

П Р О Т О К О Л № 31

                          Гр.Видин, 25.04.2018 год.

 

         Видински окръжен съд …. . . ………… публично

         Съдебно заседание на двадесет и пети април 2018 год. в състав:      

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: И.И.

При участието на секретар Артинка Ангелова

и прокурора: В.В. сложи за разглеждане

НОХ дело № 105 по описа за 2018 год. докладвано

от съдията И.И.

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 

За ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВИДИН – се явява прокурорът В..

         ПОДСЪДИМИЯТ Д.Б.Б. – лично и със сл.защитник адв.Г.Г. от АКВидин

Подсъдимият - Желая да бъда защитаван от адв.Г. за пред въззивния съд.

 

СЪДЪТ                          О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЗНАЧАВА на подс.Б. за сл.защитник адв.Г. за пред ВОС.

Прокурорът- Да се даде ход на делото, искания на основание чл.274 от НПК не правя.

Адв.Г.- Да се даде ход на делото, искания на основание чл.274 от НПК не правя

СЪДЪТ                          О П Р Е Д Е Л И:

 

        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО, делото се докладва от съдията И.

СНЕМА самоличността на подсъдимият както следва:

Д.Б.Б.- роден на ***г.в гр.С., живущ ***,българин, бълг.гражданин, женен с 2 деца, не осъждан, безработен, ЕГН:**********.

 

СЪДЪТ                        О П Р Е Д Е Л И:

 

НА основание чл.389 ал.4 НПК запитва обвиняемият разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбирали последиците от споразумението, признава ли се за виновен и доброволно ли е подписал споразумението, както и декларацията и съгласен ли е с нея?

Подсъдимият – Заявявам на съда че, признавам обвинението, разбирам обвинението, признавам се за виновен, разбирам последиците, съгласен съм с тях и доброволно съм подписал споразумението. Заявявам на съда че доброволно съм подписал декларацията с която се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.Заявявам на съда че съм съгласен с параметрите на споразумението така както е внесено и образувано и моля да го одобрите и прекратите производството по делото. Запознат съм че споразумението има характер на влязла в сила присъда.Запознат съм, че с одобряване на споразумението същото влиза в законна сила. Съгласен съм да ми бъде отменена МНО „задържане под стража“ така както е посочено в споразумението.

Прокурорът- Г-н председател с адв.Г. като подзащитен на подсъдимият сме постигнали споразумение, споразумението е за извършено престъпление, допустимо е, от престъплението не са причинени имуществени вреди което да е пречка за сключване на същото и като сме съобразили изминалия период от датата на извършване на престъплението, съдебното минало и тежестта на наказанието предвидено от закона, считам че параметрите на споразумението не противоречат нито на закона, нито на морала, одобрите същото и прекратите делото.

Адв.Г.- Поддържам изцяло становището на ОП относно допустимост и справедливост на наказанието. Същото не е противоречащо на закона и морала, няма пречки да бъде одобрено поради което моля да го одобрите.

Д.Б.- Както заявих, съгласен съм с параметрите на споразумението, доброволно съм го подписал и декларацията също.

Съдът, след като изслуша страните,след като взе предвид сключеното между представителя на ОП Видин в лицето на прокурора В.,подс.Д.Б. и защитника му адв.Г.Г. от АКВидин намира, че на основание чл.382, ал.6 от НПК следва да впише съдържанието на окончателното споразумение което да се подпише от прокурора,защитника и обвиняем.

        

За което               О П Р Е Д Е Л И:

 

ВПИСВА съдържанието на окончателното споразумение, а именно

ОПВидин представлявана от прокурора В.В. се съгласява и сключва споразумение с Д.Б.Б. със снета по-горе самоличност и адв.Г.Г. сл.защитник като,Обвиняемият Д.Б.Б. се признава за виновен в това, че на 10.02.2015г. в района на ГКПП „Д.м.2“ при В.-К., в съучастие като съизвършител с Д. Д.И.от гр.София, в лек автомобил, марка „М.“, модел Е250Д“, с рег.№, собственост и управляван от Д.Б.Б. от гр.София, пазил и укривал предмети, материали и компютърни програми, както следва:

 1. 1/един/ бр.сива на цвят лайсна с размери 33х4 см., от едната страна с малък отвор, а от другата със залепени платки с ел.компоненти – ръчно изработен USB преходник с четири пина за свързване на „модифициран МР4“ плеър за видеозапис на ПИН от ПКИ/платежни картови инструменти/ към компютърна система, с който е технически възможно да се изготви неправомерно клонинг на ПКИ.
 2. 1/един/ бр. USB накрайник от който излизат две групи проводници, едната група завършва с букса с четири бр.пина, а от другата букса с два бр.пина, служещ за трансфер на данни от ПКИ, съхранени неправомерно в скиминг тип „уста“ към компютърна система с цел прочит и създаване на клонинг при използване на данни при интернет банкиране.
 3. 1/един/бр. универсално зарядно с приспособени пин-конектори за зареждане на скиминг устройство тип „уста“, записващо номера на ПКИ, представляващо адаптер със стикер с надпис на латиница „LSTAR“ и USB порт с отвор, от който излиза бял проводник, завършващ с два пина.
 4. 1/един/бр.сива на цвят лайсна с размери 33х4 см., от едната й страна с малък отвор, а от другата със залепени платки с ел.компоненти – модифицирана лайсна за връзка с компютър и прочит на видео на ПИН;главен запаметяващ модул, представляващ „модифициран МР4“ плеър, който съхранява заснето видео от възпроизвеждане на ПИН от ПКИ; микрокамера насочена към клавиатурата на АТМ, която служи за заснемане на ПИН на ПКИ; конекто за зареждане на захранващ блок и акумулаторна батерия, представляваща захранващ блок, като в самата лайсна е поставен памет карта тип „mikroSDHC“ с капацитет 16ГБ, марка „Maxell“, без сериен номер.
 5. 3/три/бр.ръчно изработен USB преходници с четири пина за свързване на „модифициран МР4“ плеър за видеозапис на ПИН от ПКИ към компютърна система, с който е технически възможно да се изготви неправомерно клонинг на ПКИ, представляващ USB кабел с четири бр.проводници, завършващи с букса с четири бр.пина.
 6. 2/два/бр.платки със зелен цвят, неправилна форма и ел.компоненти по тях – четяща магнитна глава, прочитаща за поставени ПКИ; скиминг устройство тип „уста“, представляващ главен модул за управление; двупинов адаптер за зареждане на захранващ блок; интерфейс за връзка с USB адаптор – проводник за прочит на данни от компютър и захранващ блок.
 7. 1/едно/ универсално зарядно с приспособени пин-конектори за зареждане на „модифициран МР4“ плеър за видео и запис на ПИН от ПКИ, представляващо адаптер със стикер с надпис на латиница „LSTAR“ и USB порт с отвор, от който излиза бял проводник, завършващ с три бр. пина.
 8. 6/шест/бр. пластики със сив цвят с размер и форма на банкови карти,от лицевата страна на които, в горен десен ъгъл са записани номера и съдържащи магнитни ленти на които е записана информации от платежни картови инструменти, както следва:

8.1 Пластика № 1 с изписан номер и със записана цифрова информация върху магнитната лента –отговаряща на ПКИ – дебитна карта тип „MASTERCARD“ с банка издател „GARANTI“ - Турция.

8.2 Пластика № 2 с изписан номер и със записана цифрова информация върху магнитната лента –, отговаряща на ПКИ – дебитна карта тип „VISA“, категория „PREMIER“ с банка издател „TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.“ - Турция.

8.3 Пластика № 3 с изписан номер и със записана цифрова информация върху магнитна лента –отговаряща на ПКИ - дебитна карта тип „MASTERCARD“ с банка издател „GARANTI“ – Турция.

8.4 Пластика № 4 с изписан номер и със записана цифрова информация върху магнитна лента –, отговаряща на ПКИ - дебитна карта тип „VISA“, категория „PREMIER“ с банка издател „TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.“ - Турция.

8.5 Пластика № 5 с изписан номер и със записана цифрова информация върху магнитна лента –отговаряща на ПКИ – дебитна карта тип „AMERICAN EKSPRES“ с банка издател „AMERICAN EKSPRES COMPANY“ – Италия.    

8.6 Пластика № 1 с изписан номер и със записана цифрова информация върху магнитна лента –, отговаряща на ПКИ – дебитна карта тип „VISA“, с банка издател „GARANTI“ - Турция.

 1. Инсталационен драйвър /програма/ за свързване на ръчно изработен USB преходник с четири пина за свързване на „модифициран МР4“ плеър за видеозапис на ПИН от ПКИ към компютърна система, която осигурява техническа възможност при свързване и прочитане на данните от ПКИ да се изготви неправомерно клонинг на ПКИ, съхраняван в Лаптоп марка „DELL“, модел - INSPIRON N7110 със сериен №
 2. Терминална програма за разчитане на записани данни от магнитна   лента на ПКИ в скимиращи устройства тип „уста“, съхранявана в Лаптоп марка „DELL“, модел - INSPIRON N7110 със сериен №.
 3. Програма за четене и записване на пластики с магнитна лента, разчитане на записани данни от ПКИ и изготвяне на дубликати/клонинг/ на ПКИ, съхранявана в Лаптоп марка„DELL“, модел - INSPIRON N7110 със сериен №

12.Програма за транскодиране/цифрово преобразуване/ на аудио запис от магнитна лента на ПКИ, записан в паметта на скимиращи устройства в данни – номера с цифри на ПКИ, съхранявана в Флаш памет марка „Kingston“, модел - Data Traveler.

13.Инсталационен драйвър/програма/ за свързване на ръчно изработен USB преходник с четири пина за свързване на „модифициран МР4“ плеър за видеозапис на ПИН от ПКИ към компютърна система, която осигурява техническа възможност при свързване и прочитане на данните от ПКИ да се изготви неправомерно клонинг на ПКИ, съхраняван в Флаш памет марка „Kingston“, модел - Data Traveler, за които знаел, че са предназначени за подправка на платежни инструменти по чл.243, ал.2,т.3 от НК, и престъпление по чл.246, ал.3, предл.3 и 4,във вр.с чл.243, ал.2, т.3 във вр.с чл.20, ал.2 от НК и чл.54 от НК на обвиняемия Д.Б.Б. се определя наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 2/две/ години, изтърпяването на което бъде отложено за срок от 5/пет/ години на основание чл.66, ал.1 от НК, считано от датата на влизане на определението в сила.

Разноските по делото в размер на 680/шестстотин и осемдесет/ лева направени на досъдебното производство, да бъдат заплатени от Д.Б.Б..

Мярката за неотклонение – „Задържане под стража“ взета по отношение на Д.Б.Б., да бъде ОТМЕНЕНА.

 

На основание чл.53, ал.1, б.“а“ от НК веществените доказателства по делото:

Обект № 1 – 1бр.найлонов плик с преобладаващ бял цвят с надпис „Специализиран магазин за компютърни и видео игри“, съдържащ 1 бр.сива на цвят лайсна с размери 33х4см. от едната страна с малък отвор, а от другата със залепени платки с ел.компоненти; 1/един/ бр. USB накрайник от който излизат 4бр. проводници, завършващи с букса с 4 бр.пинове; 1/един/ бр. USB накрайник от който излизат две групи проводници, едната група завършва с букса с 4 бр.пинове, а другата завършваща с букса от 2бр.пинове;1 бр.адаптер със стикер с надпис „LSTAR“ с USB порт с отвор, от който излиза бял проводник, завършващ с 2 пинове; 1бр.ролка тиксо с червен цвят, изрязана наполовина, част от ролка тиксо и джобно ножче.

Обект № 2 – 1бр.найлонов плик с надпис „БМ МАРКЕТ“, съдържащ 1бр.сива на цвят лайсна с размери 33х4 см., от едната й страна с малък отвор, а от другата със залепени платки с ел.компоненти; 1бр. USB кабел с 4 бр.проводници, завършващи с букса с 4 бр.пинове; 2бр.идентични по вид платки, зелени на цвят с неправилна форма с ел.компоненти по тях, 1 бр.адаптер със стикер с надпис „LSTAR“ с USB порт с отвор, от който излиза бял проводник, завършващ с букса 3 бр.пинове и 6 бр.пластики със сив цвят с размер и форма на банкови карти, като от лицевата им страна в горния десен ъгъл са записани номера: 82,101,99,98,65,52; 1бр.ролка тиксо с червен цвят, изрязана наполовина, част от ролка тиксо и джобно ножче.

Обект № 3 – 1бр. текстилна чанта с надпис „VENUS“, съдържаща СД-дискове; 1бр. навигация марка „GPS“ с № S; 1бр.таблет,марка „Леново“ с ИМЕЙ; 1 бр.лаптоп марка „DELL“ със сер.№; 1бр. хъб марка „Hama“; 1бр.USB флаш памет, марка „KINGSTON“, микро СД карта, марка „MAXEL“, 2 кабели с USB накрайници и завършващи с букси, флашка за мобилен интернет, 1бр. тефтер със сини корици, 1ед.бр. елемент, завършващ с 2 бр.пинове; 1бр.опаковка, съдържаща сим карта на мобилен оператор „LEBARA“ се ОТНЕМАТ в полза на държавата.

 

Д.Б.-Съгласен съм с така посоченото по-горе споразумение, доброволно го подписах.

Адв.Г. - Съгласен съм с така посоченото по-горе споразумение доброволно го подписах.

 

                           СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

 

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ПРОКУРОР:

                                                        /В.В./

 

 

 

 

ЗАЩИТНИК НА ПОДСЪДИМИЯ – АДВОКАТ:

                                                        /Г.Г./

 

 

 

ПОДСЪДИМ:

                        /Д.Б.Б./

 

 

 

 

Съдът намира, че така постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и на морала, няма пречка същото да бъде одобрено, като се прекрати производството по делото.

 

С оглед на горното и на основание чл.384, ал.3, вр. чл.382, ал.7 вр. чл.24, ал.3 от НПК, Съдът

 

                                    О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА така постигнатата между В.В.- прокурор в окръжна прокуратура-Видин и адвокат Г.Г. *** в качеството му на защитник на подсъдимия Д.Б.Б., споразумение за решаване на делото в следния окончателен смисъл, а именно:

 

         ПРИЗНАВА Д.Б.Б. - роден на ***г. в гр., живущ ***, българин, български гражданин, женен, осъждан, безработен с ЕГН:********** ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че На 10.02.2015г. в района на ГКПП „Д.м. 2“ при В.К., в съучастие като съизвършител с Д. Д.И. от гр.София, в лек автомобил, марка „М.“, модел Е250Д“, с рег.№, собственост и управляван от Д.Б.Б. от гр.София, пазил и укривал предмети, материали и компютърни програми, както следва:

 1. 1/един/ бр.сива на цвят лайсна с размери 33х4 см., от едната страна с малък отвор, а от другата със залепени платки с ел.компоненти – ръчно изработен USB преходник с четири пина за свързване на „модифициран МР4“ плеър за видеозапис на ПИН от ПКИ/платежни картови инструменти/ към компютърна система, с който е технически възможно да се изготви неправомерно клонинг на ПКИ.
 2. 1/един/ бр. USB накрайник от който излизат две групи проводници, едната група завършва с букса с четири бр.пина, а от другата букса с два бр.пина, служещ за трансфер на данни от ПКИ, съхранени неправомерно в скиминг тип „уста“ към компютърна система с цел прочит и създаване на клонинг при използване на данни при интернет банкиране.
 3. 1/един/бр. универсално зарядно с приспособени пин-конектори за зареждане на скиминг устройство тип „уста“, записващо номера на ПКИ, представляващо адаптер със стикер с надпис на латиница „LSTAR“ и USB порт с отвор, от който излиза бял проводник, завършващ с два пина.
 4. 1/един/бр.сива на цвят лайсна с размери 33х4 см., от едната й страна с малък отвор, а от другата със залепени платки с ел.компоненти – модифицирана лайсна за връзка с компютър и прочит на видео на ПИН;главен запаметяващ модул, представляващ „модифициран МР4“ плеър, който съхранява заснето видео от възпроизвеждане на ПИН от ПКИ; микрокамера насочена към клавиатурата на АТМ, която служи за заснемане на ПИН на ПКИ; конекто за зареждане на захранващ блок и акумулаторна батерия, представляваща захранващ блок, като в самата лайсна е поставен памет карта тип „mikroSDHC“ с капацитет 16ГБ, марка „Maxell“, без сериен номер.
 5. 3/три/бр.ръчно изработен USB преходници с четири пина за свързване на „модифициран МР4“ плеър за видеозапис на ПИН от ПКИ към компютърна система, с който е технически възможно да се изготви неправомерно клонинг на ПКИ, представляващ USB кабел с четири бр.проводници, завършващи с букса с четири бр.пина.
 6. 2/два/бр.платки със зелен цвят, неправилна форма и ел.компоненти по тях – четяща магнитна глава, прочитаща за поставени ПКИ; скиминг устройство тип „уста“, представляващ главен модул за управление; двупинов адаптер за зареждане на захранващ блок; интерфейс за връзка с USB адаптор – проводник за прочит на данни от компютър и захранващ блок.
 7. 1/един/ универсално зарядно с приспособени пин-конектори за зареждане на „модифициран МР4“ плеър за видео и запис на ПИН от ПКИ, представляващо адаптер със стикер с надпис на латиница „LSTAR“ и USB порт с отвор, от който излиза бял проводник, завършващ с три бр. пина.
 8. 6/шест/бр. пластики със сив цвят с размер и форма на банкови карти,от лицевата страна на които, в горен десен ъгъл са записани номера и съдържащи магнитни ленти на които е записана информации от платежни картови инструменти, както следва:

8.1 Пластика № 1 с изписан номер и със записана цифрова информация върху магнитната лента –отговаряща на ПКИ – дебитна карта тип „MASTERCARD“ с банка издател „GARANTI“ - Турция.

8.2 Пластика № 2 с изписан номер и със записана цифрова информация върху магнитната лента –, отговаряща на ПКИ – дебитна карта тип „VISA“, категория „PREMIER“ с банка издател „TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.“ - Турция.

8.3 Пластика № 3 с изписан номер и със записана цифрова информация върху магнитна лента –, отговаряща на ПКИ - дебитна карта тип „MASTERCARD“ с банка издател „GARANTI“ – Турция.

8.4 Пластика № 4 с изписан номер и със записана цифрова информация върху магнитна лента –, отговаряща на ПКИ - дебитна карта тип „VISA“, категория „PREMIER“ с банка издател „TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.“ - Турция.

8.5 Пластика № 5 с изписан номер и със записана цифрова информация върху магнитна лента –, отговаряща на ПКИ – дебитна карта тип „AMERICAN EKSPRES“ с банка издател „AMERICAN EKSPRES COMPANY“ – Италия.    

8.6 Пластика № 1 с изписан номер и със записана цифрова информация върху магнитна лента –отговаряща на ПКИ – дебитна карта тип „VISA“, с банка издател „GARANTI“ - Турция.

 1. Инсталационен драйвър /програма/ за свързване на ръчно изработен USB преходник с четири пина за свързване на „модифициран МР4“ плеър за видеозапис на ПИН от ПКИ към компютърна система, която осигурява техническа възможност при свързване и прочитане на данните от ПКИ да се изготви неправомерно клонинг на ПКИ, съхраняван в Лаптоп марка „DELL“, модел - INSPIRON N7110 със сериен № CN-.
 2. Терминална програма за разчитане на записани данни от магнитна   лента на ПКИ в скимиращи устройства тип „уста“, съхранявана в Лаптоп марка „DELL“, модел - със сериен № CN-11. Програма за четене и записване на пластики с магнитна лента, разчитане на записани данни от ПКИ и изготвяне на дубликати/клонинг/ на ПКИ, съхранявана в Лаптоп марка„DELL“, модел - INSPIRON N7110 със сериен № CN.

12.Програма за транскодиране/цифрово преобразуване/ на аудио запис от магнитна лента на ПКИ, записан в паметта на скимиращи устройства в данни – номера с цифри на ПКИ, съхранявана в Флаш памет марка „Kingston“, модел - Data Traveler.

13.Инсталационен драйвър/програма/ за свързване на ръчно изработен USB преходник с четири пина за свързване на „модифициран МР4“ плеър за видеозапис на ПИН от ПКИ към компютърна система, която осигурява техническа възможност при свързване и прочитане на данните от ПКИ да се изготви неправомерно клонинг на ПКИ, съхраняван в Флаш памет марка „Kingston“, модел - Data Traveler, за които знаел, че са предназначени за подправка на платежни инструменти по чл.243, ал.2,т.3 от НК, като на основание чл.246, ал.3, предл.3 и 4,във вр.с чл.243, ал.2, т.3 във вр.с чл.20, ал.2 от НК и чл.54 от НК на обвиняемия Д.Б.Б. се определя наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 2/две/ години, изтърпяването на което бъде отложено за срок от 5/пет/ години на основание чл.66, ал.1 от НК, считано от датата на влизане на определението в сила.

Страните се съгласяват мярката за неотклонение на подс.Д.Б.Б. „задържане под стража“ да бъде отменена.

Страните се споразумяват разноските по делото в размер на 680 лева да бъдат заплатени от подсъдимият Д.Б.Б..Водим от горното СЪДЪТ          

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХ дело № 105 по описа за 2018 година на Видински Окръжен Съд на основание чл24, ал.3 от НПК..

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „задържане под стража“ взета спрямо Д.Б.Б. със снета по-горе самоличност, като същия бе освободен от съдебната зала.

Определението е окончателно и не подлежи на протест и обжалване.

На адв.Г.Г. да се издаде препис от протокола, който да му послужи пред НБПП.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което се закри в 14.45 часа.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     

 

 

                                                     СЕКРЕТАР: