СПИСЪК на съдебните заседатели при Видински окръжен съд

С П И С Ъ К

НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

МАНДАТ 2015 г. – 2020 г.

 

 

 

 1. Светла Кънчева Илиева
 2. Феодорка Кирилова Николова
 3. Любен Миланов Тодоров
 4. Силвия Вълчева Андреева
 5. Лидия Асенова Николова
 6. Бисерка Цецкова Борисова
 7. Димитър Иванов Димитров
 8. Теодора Красимирова Вълчева
 9. Мая Ангелова Каймаканска
 10. Добромир Филипов Тодоров
 11. Ели Ангелова Василева
 12. Женя Божидарова Живова
 13. Петко Нинков Генов
 14. Маргарита Иванова Йончева
 15. Пламенка Стоянова Лакова
 16. Радка Георгиева Целова
 17. Росица Величкова Костадинова
 18. Неделко Миланов Нинов
 19. Евтим Иванов Евтимов