ВНОХД № 53-2018

Решение по Наказателно дело 53/2018г.

Р Е Ш Е Н И Е   29

  

гр. Видин 18.04. 2018 г.

 

                  В     И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Видинският окръжен съд   наказателно отделение, първи състав  

публично заседание на пети април, през две хиляди и осемнадесета

година, в състав:

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: И.И.

 

   ЧЛЕНОВЕ: Л.Л.

 

                            Р.Д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         при секретаря     Н.К.   и в присъствието на прокурора М.К., като разгледа докладваното от СЪДИЯТА Д. ВНЧХД № 53 по описа за 2018 год. и за да се произнесе съобрази следното:

 

          Делото е образувано по въззивната жалба на подсъдимия Е.Л. П., ЕГН**********, подадена чрез неговия служебен защитник – адвокат С.С. ***, срещу присъда №49 по н.о.х.д.№1505 по описа за 2017 година на Районен съд – Видин, постановена на 29.01.2018 година.

С присъда №49, постановена на 29.01.2018г. по н.о.х.д.№1505 по описа за 2017 година на Районен съд – Видин, подсъдимият Е.Л.П., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, настоящ адрес:***, ЕГН ********** е признат за виновен в това, че на 15.05.2017 година в гр.Видин, като непълнолетен, но могъл да разбира свойството и значението на деянието си и да ръководи постъпките си, от къща, находяща се на ул.****" №****, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот - взломяване на входната врата, сговорил се предварително с Е.Л.Б., като случаят не е маловажен, направил опит да отнеме чужди движими вещи, а именно: 9 бр. комбинирани велосипедни, гаечни ключа на обща стойност 9 лв.; 3 бр. метални пили за метал с различна големина на обща стойност 3 лв.; 1 бр. метална пила за дърво на стойност 4 лв.; 8 бр. различни видове строителни шпакли на обща стойност 4 лв.; 13 бр. различни видове отвертки, с и без ръкохватки на обща стойност 13 лв.; 2 бр. комбинирани клещи, без ръкохватки на обща стойност 4 лв.; 2 бр. клещи-резачки, без ръкохватки на обща стойност 4 лв.; 2 бр. клещи за загерки на обща стойност 4 лв.; 1 бр. тесла с дървена дръжка на стойност 5 лв.; 1 бр. ръчна ножовка с лист за рязане на стойност 10 лв.; 1 бр. ръчно изработен поялник на стойност 5 лв.; 2 бр. триона за дърво на обща стойност 8 лв.; 1 бр. дърводелски метър на стойност 1 лв.; 1 бр. водопроводен ключ на стойност 10 лв.; 1 бр. ръчно изработен чук за заварки на стойност 1 лв.; 3 бр. ръчно изработен секач на обща стойност 1,50 лв.; 1 бр. ръчно изработено шило на стойност 1 лв.; 1 бр. секач изработен от лист на механична ножовка на стойност 0,50 лв.; 2 бр. листа за ръчна ножовка на обща стойност 1 лв.; 1 бр. дърводелски длето с дървена дръжка на стойност 4 лв.; 1 бр. мистрия с триъгълна работна форма на стойност 1 лв.; 4 бр. свредла с различен диаметър на обща стойност 4 лв.; 1 бр. метална шлосерска отвертка на стойност 1 лв.; 1 бр. ключ за патронник на дрелка на стойност 1 лв.; 1 бр. гаечен ключ , тип „лула" с размери 9x8 на стойност 2 лв.; 1 бр. гаечен ключ , тип „лула" с размери 11x10 на стойност 2 лв.; 1 бр. глух ключ във формата на тръба с дължина 20 см. на стойност 2 лв.; 1 бр. гаечен ключ с размер 26x24 на стойност 2 лв.; 1 бр. гаечен ключ с размер 22x27 на стойност 2 лв.; 2 бр. гаечни ключа с размер 22x19 на обща стойност 4 лв.; 1 бр. гаечен ключ с размер 25x27 на стойност 2 лв.; 1 бр. гаечен ключ с размер 18x19 на стойност 2 лв.; 1 бр. гаечен ключ с размер 22x20 на стойност 2 лв.; 1 бр. гаечен ключ с размер 17x19 на стойност 2 лв.; 1 бр. гаечен ключ с размер 16x17 на стойност 1лв.; 1 бр. гаечен ключ с размер 14x15 на стойност 1 лв.; 2 бр. гаечни ключа с размер 14x17 на обща стойност 1 лв.; 1 бр. гаечен ключ с размер 15x16 на стойност 1 лв.; 1 бр. гаечен ключ с размер 12x13 на стойност 1 лв.; 1 бр. гаечен ключ с размер 10x11 на стойност 1 лв.; 2 бр. гаечни ключа с размер 8x9 на обща стойност 2 лв.; 1 бр. гаечен ключ с размер 14x11 на стойност 1 лв.; 1 бр. гаечен ключ с размер 10x12 на стойност 1 лв.; 1 бр. гаечен ключ с размер 10x9 на стойност 1 лв.; 1 бр. гаечен ключ с размери 6x7 на стойност 1 лв.; 1 бр. гаечен ключ с размери 8x10 на стойност 1 лв.; I бр. звездогаечен ключ №13 на стойност 1 лв.; 1 бр. метален циркулярен диск с диаметър 15 см. на стойност 5 лв.; 1 бр. метална четка за дрелка на стойност 3 лв.; 2/ два/ килограма пирони на стойност 4 лв.; 2 бр. нафтови печки на обща стойност 40 лв.; 1 бр. метална пружина за легло, персон и половина, на стойност 10 лв.; 1 бр. Автоматична пералня на стойност 120лв.; 1 бр. електрическа пералня на стойност 30 лв. и 1 бр. отоплителна печка на твърдо гориво без кюнците на стойност 40 лв. или всичко на обща стойност 388 лв. от владението и собственост на Красимир Петров Ванков от гр. София без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 5, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 18, ал. 1, във вр. с чл. 63, ал. 1,т.З от НК за което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 5, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 18, ал. 1, във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК, чл.36 и чл.58а от НК поради което съдът е осъдил този подсъдим и му е наложил наказание „Лишаване от свобода" за срок от три месеца.

На основание чл. 69, ал. 1 от НК съдът е отложил изпълнението на така наложеното наказание за срок от една година.

Със същата присъда, Видинския районен съд е признал и подсъдимия Е.Л.Б., роден на *** ***, с пост. адрес: гр. Видин, ж.к. „****", бл.***, вх.***, ет.***, ап.***, ЕГН:********** за виновен в това, че на 15.05.2017 година в гр.Видин, като непълнолетен, но могъл да разбира свойството и значението на деянието си и да ръководи постъпките си, от къща, находяща се на ул****" №***, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот - взломяване на входната врата, сговорил се предварително с Е.Л.П. , като случаят не е маловажен, направил опит да отнеме чужди движими вещи, а именно: 9 бр. комбинирани велосипедни, гаечни ключа на обща стойност 9 лв.; 3 бр. метални пили за метал с различна големина на обща стойност 3 лв.; 1 бр. метална пила за дърво на стойност 4 лв.; 8 бр. различни видове строителни шпакли на обща стойност 4 лв.; 13 бр. различни видове отвертки, с и без ръкохватки на обща стойност 13 лв.; 2 бр. комбинирани клещи, без ръкохватки на обща стойност 4 лв.; 2 бр. клещи-резачки, без ръкохватки на обща стойност 4 лв.; 2 бр. клещи за загерки на обща стойност 4 лв.; 1 бр. тесла с дървена дръжка на стойност 5 лв.; 1 бр. ръчна ножовка с лист за рязане на стойност 10 лв.; 1 бр. ръчно изработен поялник на стойност 5 лв.; 2 бр. триона за дърво на обща стойност 8 лв.; 1 бр. дърводелски метър на стойност 1 лв.; 1 бр. водопроводен ключ на стойност 10 лв.; 1 бр. ръчно изработен чук за заварки на стойност 1 лв.; 3 бр. ръчно изработен секач на обща стойност 1,50 лв.; 1 бр. ръчно изработено шило на стойност 1 лв.; 1 бр. секач изработен от лист на механична ножовка на стойност 0,50 лв.; 2 бр. листа за ръчна ножовка на обща стойност 1 лв.; 1 бр. дърводелски длето с дървена дръжка на стойност 4 лв.; 1 бр. мистрия с триъгълна работна форма на стойност 1 лв.; 4 бр. свредла с различен диаметър на обща стойност 4 лв.; 1 бр. метална шлосерска отвертка на стойност 1 лв.; 1 бр. ключ за патронник на дрелка на стойност 1 лв.; 1 бр. гаечен ключ , тип „лула" с размери 9x8 на стойност 2 лв.; 1 бр. гаечен ключ , тип „лула" с размери 11x10 на стойност 2 лв.; 1 бр. глух ключ във формата на тръба с дължина 20 см. на стойност 2 лв.; 1 бр. гаечен ключ с размер 26x24 на стойност 2 лв.; 1 бр. гаечен ключ с размер 22x27 на стойност 2 лв.; 2 бр. гаечни ключа с размер 22x19 на обща стойност 4 лв.; 1 бр. гаечен ключ с размер 25x27 на стойност 2 лв.; 1 бр. гаечен ключ с размер 18x19 на стойност 2 лв.; 1 бр. гаечен ключ с размер 22x20 на стойност 2 лв.; 1 бр. гаечен ключ с размер 17x19 на стойност 2 лв.; 1 бр. гаечен ключ с размер 16x17 на стойност 1лв.; 1 бр. гаечен ключ с размер 14x15 на стойност 1 лв.; 2 бр. гаечни ключа с размер 14x17 на обща стойност 1 лв.; 1 бр. гаечен ключ с размер 15x16 на стойност 1 лв.; 1 бр. гаечен ключ с размер 12x13 на стойност 1 лв.; 1 бр. гаечен ключ с размер 10x11 на стойност 1 лв.; 2 бр. гаечни ключа с размер 8x9 на обща стойност 2 лв.; 1 бр. гаечен ключ с размер 14x11 на стойност 1 лв.; 1 бр. гаечен ключ с размер 10x12 на стойност 1 лв.; 1 бр. гаечен ключ с размер 10x9 на стойност 1 лв.; 1 бр. гаечен ключ с размери 6x7 на стойност 1 лв.; 1 бр. гаечен ключ с размери 8x10 на стойност 1 лв.; 1 бр. звездогаечен ключ №13 на стойност 1 лв.; 1 бр.метален циркулярен диск с диаметър 15 см. на стойност 5 лв.; 1 бр. метална четка за дрелка на стойност 3 лв.; 2/ два/ килограма пирони на стойност 4 лв.; 2 бр. нафтови печки на обща стойност 40 лв.; 1 бр. метална пружина за легло, персон и половина, на стойност 10 лв.; 1 бр. автоматична пералня на стойност 120лв.; 1 бр. електрическа пералня на стойност 30 лв. и 1 бр. отоплителна печка на твърдо гориво без кюнците на стойност 40 лв. или всичко на обща стойност 388 лв. от владението и собственост на Красимир Петров Ванков от гр.София, без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 5, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 18, ал. 1, във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК за което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 5, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 18, ал. 1, във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК чл.36 и чл.58а от НК поради което го е осъдил и му е наложил наказание „пробация“ със следните пробационни мерки:

  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес два пъти седмично с явяване и подписване пред пробационен служител или упълномощено от него длъжностно лице за срок от шест месеца.
  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.
  3. Включване в програми за обществено въздействие за срок от шест месеца.

Съдът е осъдил подсъдимите Е.Л.П. и Е.Л.Б. да заплатят солидарно и разноските по делото, като заплатят в полза на държавата по сметка на ОД на МВР-Видин сумата в размер на 63.48лева, изразходвана за изготвяне на експертиза на досъдебното производство и в полза на държавата по сметка на Районен съд-Видин сумата в размер на 20.00лева, изразходвана за вещо лице на Съдебното производство.

В законоустановения срок е постъпила въззивна жалба само от подсъдимия Е.Л. П., чрез служебния му защитник адвокат С.С. ***, в която се твърди, че атакуваната присъда е постановена при съществени нарушения на процесуалните правила, материалния закон и е необоснована и несправедлива и прекомерно завишена, предвид стойността на предметите предмет на кражбата - 388лева.

          Иска се отмяна на така атакуваната при съда и постановяване на друга по-лека такава, при условията на чл.55 от НК.

          По отношение на фактическата обстановка, въззивният състав намира, че същата е обективно установена от първоинстанционния съд, и по нея не се спори от страните, още повече, че производството е протекло при условията на чл.372, т.2 от НПК, тоест подсъдимите са признали изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и са се съгласили да не се събират доказателства за тези факти. Освен това, направените от тях признания се подкрепят от събраните в досъдебното производство доказателства, каквато правилна преценка е направил първостепенният съд. След анализ на всички гласни и писмени доказателства по делото, събрани по време на съдебното следствие пред Районен съд – Видин, съдът прие, че не е налице установяването на различна от възприетата фактическа обстановка, поради това, съдът намира, че не следва да я повтаря.

Окръжен съд Видин, вземайки в предвид материалите по делото и доказателствата, въз основа на вътрешното си убеждение и закона, прави следните правни изводи:

На първо място, с оглед така посочената фактическа обстановка и събраните по делото доказателства, настоящият състав намира, че така извършеното деяние е съставомерно:

От обективна страна поради следните съображения: безспорно е установено, че именно двамата подсъдими - Е.Л.П. и Е.Л.Б., на 15.05.2017 година в гр.Видин, като непълнолетни, но могли да разбират свойството и значението на деянието си и да ръководят постъпките си, от къща, находяща се на ул.*****" №*****, в град Видин, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот - взломяване на входната врата, сговорили се предварително, като случаят не е маловажен, направили опит да отнемат чужди движими вещи, подробно описани както в самата присъда, така и в мотивите към нея. С оглед реда на движение на съдебното следствие, именно по реда на чл.317, т.2 от НПК, подсъдимият Е.Л.П. е признал изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и се е съгласил да не се събират доказателства за тези факти. Ето защо, настоящият въззивен състав намира, че от обективна страна, деянието е напълно съставомерно, тъй като се установява по безспорен начин как подсъдимите са извършили опита за отнемане на посочените вещи.

По досъдебното производство се намира свидетелството за съдимост на подсъдимия П./л.60/, от което е видно, че същият е осъждан за престъпление от общ характер, която се явява тежко умишлено престъпление – грабеж, при което отново е бил непълнолетен и е бил осъден на наказание „пробация“ с трите вида пробационни мерки за срок от шест месеца и за трите.          

От субективна страна деянието също е съставомерно, тъй като начина на извършване на престъплението сочи на пряк умисъл – същият е съзнавал обществено опасния характер на деянията, предвиждал е техните последици и е искал настъпването им, което и самият подсъдим е признал.

  По оплакванията в жалбите:

Както бе отбелязано по-горе, оплакванията във въззивната жалба са, че атакуваната присъда е постановена при съществени нарушения на процесуалните правила, материалния закон и е необоснована и несправедлива и прекомерно завишена, предвид стойността на предметите предмет на кражбата - 388лева. В жалбата, както и в съдебно заседание не се сочат конкретните нарушения на процесуалните правила, материалния закон и в какво се състои необосноваността й.

Настоящия въззивен състав намира всички оплаквания за неоснователни, поради следните съображения:

  • по оплакването за необоснованост – съдът го намира за неоснователно, тъй като изготвените от първостепенния съд мотиви отговарят напълно на изискванията на чл.305, ал.2 от НПК – подробно е описана фактическата обстановка, като безспорно и несъмнено установена, самопризнанията на подсъдимите и кореспондирането им с всички събрани по делото доказателства, липсата на противоречия в гласните доказателства и писмените такива, за които е направена констатацията, че са събрани по съответния ред, условия и в съответната форма, както и тяхната безпротиворечивост, логичност и допълване. Обсъдена е подробно и съставомерността на деянието по правната квалификация, посочена в обвинителния акт, както и начина на определяне на наказанието на този подсъдим.
  • по оплакването за постановяване на присъдата при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и на материалния закон, съдът също намира същото за неоснователно. Въпреки, че тези нарушения за които се твърди, не са посочени в жалбата, съдът направи цялостна проверка и установи, че такива не са допуснати, спазени са всички изисквания както на процесуалния закона, така и на материалния такъв.
  • по оплакването за несправедливост на присъдата и прекомерно завишаване на наказанието в предвид малката стойност на вещите, които са се опитали да откраднат, съдът намира и това оплакване за неоснователно. Първостепенният съд както бе посочено по-горе подробно се е мотивирал както относно вида на наказанието, така и относно неговия размер. Правилно този съд е преценил факта, че въпреки, че му е било наложено наказание „пробация“ по предишно осъждане за тежко умишлено престъпление, явно то не изиграло своята възпитателна и възпираща роля. Освен това при налагане на наказанието първостепенният съд правилно е отчел конкретния принос на подсъдимия П. и участие в извършеното деяние. Съответно, с оглед факта, че към момента на извършване на престъплението този подсъдим е бил непълнолетен, то и наказанието му е наложено при условията на чл.63, ал.1, т.3 от НК, съгласно която редукция минималния размер на наказанието е „лишаване от свобода“ за срок до три години. В крайна сметка съдът е определил минималния размер на този вид наказание – три месеца, както и е приложил отново минималния срок на изпитателния срок, предвиден в чл.69, ал.1 от НК от една година. Въззивният съд намира, че така наложеното наказание е напълно справедливо с оглед обществената опасност на деянието, би трябвало да послужи особено възпитателно и възпиращо за подсъдимия, който след една условна присъда, при последващо престъпление няма да може да се ползва вече от тази опция.

С оглед на горните съображения, въззивната инстанция намира, че атакуваната присъда е правилна и законосъобразна, тъй като след обстойно обсъждане на доказателствата, намира, че направеният извод от първостепенният съд е правилен, а закона правилно приложен. Същата е постановена в съответствие с всички събрани гласни и писмени доказателства по делото, поради което следва да бъде потвърдена, а жалбата като неоснователна следва да бъде оставена без уважение.

          Водим от горното и на основание чл.338 във вр. с чл.334, т.6 от Наказателно процесуалния кодекс , Видинският окръжен съд

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ПОТВЪРЖДАВА Присъда №49, постановена на 29.01.2018г. по н.о.х.д.№1505 по описа за 2017 година на Районен съд – Видин.

 

          РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на касационно обжалване или протестиране.  

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                         

 

                                                                                          2.