Съдебни заседания за април 2018

С П И С Ъ К

НА  СЪДЕБНИТЕ  ЗАСЕДАНИЯ  ЗА  МЕСЕЦ

АПРИЛ 2018 г.

 

ДАТА

ДЕН

ВИД НА ДЕЛАТА

СЪДИИ

ЗАЛА

03.04.2018

ВТОРНИК

НОХД ІІ инст.

52/2018 – 9:30ч.

 

 

ГР.Д. І инст.

259/2017 – 11:00ч.

 

 

ГР.Д. І инст.

80/2018 – 11:00ч.

В.Василев

Ан.Петкова

В.Младенова

 

В.Василев

 

 

 

Св.Стоянова

13

 

 

 

13

 

 

 

11

04.04.2018

СРЯДА

Т.Д. І инст.

51/2017 – 11:00ч.

Д.Маринова

13

05.04.2018

ЧЕТВЪРТЪК

НОХД ІІ инст.

53/2018 – 9:30ч.

63/2018 – 9:30ч.

 

 

Т.Д. І инст.

1/2018 – 11:30ч.

Ил.Илиев

Л.Лозанов

Р.Денова

 

 

Ан.Петкова

13

 

 

 

 

11

11.04.2018

СРЯДА

НОХД  І инст.

с 2 съдебни заседатели

25/2018 – 9:30ч.

 

Т.Д. І инст.

37/2017 – 11:00ч.

 

Т.Д. І инст.

41/2017 – 11:15ч.

Ил.Илиев

 

 

 

Д.Маринова

 

 

В.Василев

13

 

 

 

11

 

 

11

13.04.2018

ПЕТЪК

Т.Д. І инст.

55/2017 – 11:00ч.

Г.Йончев

13

16.04.2018

ПОНЕДЕЛНИК

НОХД  І инст.

с 2 съдебни заседатели

267/2017 – 10:30ч.

Р.Денова

13

17.04.2018

ВТОРНИК

ГР.Д. І инст.

373/2016 – 10:30ч.

17/2017 – 10:30ч.

 

 

Т.Д. І инст.

16/2017 – 11:00ч.

18/2018 – 11:00ч.

 

Събрание на кредиторите

3/2018 – 11:00ч.

А.Петкова

 

 

 

 

В.Василев

 

 

 

Г.Йончев

13

 

 

 

 

13

 

 

 

11

18.04.2018

СРЯДА

ГР.Д. ІІ инст.

379/2017 – 9:30ч.

 

 

НОХД ІІ инст.

43/2018 – 9:30ч.

58/2018 – 9:30ч.

64/2018 – 9:30ч.

 

НЧХД ІІ инст.

71/2018 – 10:30ч.

 

 

Т.Д. І инст.

58/2017 – 10:30ч.

 

ГР.Д. І инст.

358/2017 – 10:30ч.

24/2018 – 10:30ч.

 

ГР.Д. І инст.

с участие на прокурор

12/2018 – 11:00ч.

 

Събрание на кредиторите

65/2017-14:00

Д.Маринова

Св.Стоянова

Г.Йончев

 

Ил.Илиев

Л.Лозанов

Р.Денова

 

 

Ил.Илиев

Л.Лозанов

Р.Денова

 

Св.Стоянова

 

 

Св.Стоянова

 

 

 

Д.Маринова

 

 

 

С.Стоянова

11

 

 

 

13

 

 

 

 

13

 

 

 

11

 

 

11

 

 

 

11

 

 

 

13

20.04.2018

ПЕТЪК

НОХД  І инст.

с 3 съдебни заседатели

275/2016 – 10:30ч.

Вл.Стоянов

3

24.042018

ВТОРНИК

ГР.Д. ІІ инст.

65/2018 – 9:30ч.

81/2018 – 9:30ч.

 

 

 

Т.Д. І инст.

53/2017 – 10:30ч.

 

ГР.Д. І инст.

с участие на прокурор

2/2018 – 10:30ч.

В.Василев

Ан.Петкова

В.Младенова

 

 

 

Ан.Петкова

 

 

Ан.Петкова

 

13

 

 

 

 

 

13

 

 

13

25.04.2018

СРЯДА

НОХД  І инст.

с 2 съдебни заседатели

376/2017-9:30

 

ГР.Д. ІІ инст.

82/2018 – 9:30ч.

83/2018 – 9:30ч.

85/2018 – 9:30ч.

87/2018 – 9:30ч.

 

Т.Д. І инст.

64/2017-10:30

 

ГР.Д. І инст.

332/2017-11:00

 

 

Ил.Илиев

 

 

Д.Маринова

Св.Стоянова

Г.Йончев

 

 

 

Св.Стоянова

 

 

Д.Маринова

 

 

13

 

 

11

 

 

 

 

 

11

 

 

11

 

26.04.2018

ЧЕТВЪРТЪК

НОХД ІІ инст.

37/2018-10:00

 

 

НОХД  І инст.

с 3 съдебни заседатели

275/2016 – 10:30ч.

 

В.Василев

Д.Маринова

Вл.Стоянов

 

Вл.Стоянов

13

 

 

 

3

27.04.2018

ПЕТЪК

НОХД  І инст.

с 3 съдебни заседатели

275/2016 – 9:30ч.

 

 

ГР.Д. І инст.

186/2017-11:00

Вл.Стоянов

 

 

 

 

Г.Йончев

3

 

 

 

 

13