Съдебни заседания за март 2018

НА  СЪДЕБНИТЕ  ЗАСЕДАНИЯ  ЗА  МЕСЕЦ
МАРТ 2018  година

ДАТА

ДЕН

ВИД НА ДЕЛАТА

СЪДИИ

ЗАЛА

01.03.2018

ЧЕТВЪРТЪК

НОХД ІІ инст.
321/2017-9:30

И.Илиев
Д.Маринова
Р.Денова

13

02.03.2018

ПЕТЪК

ГР.Д. І инст.
132/2015-10:00

Т.Д. І инст.
39/2017-10:00

Т.Д. І инст.
3/2018-11:00

В.Младенова


В.Младенова

Г.Йончев

13

13

11

06.03.2018

ВТОРНИК

НОХД І инст.
с 2 съдебни заседатели
376/2017-9:30

ГР.Д. І инст.
с участие на прокурор
3/2018-11:00

ГР.Д. І инст.
259/2017-11:15

И.Илиев

 

В.Василев

 

В.Василев

13

 

11

 

11

07.03.2018

СРЯДА

НОХД І инст.
с  3 съдебни заседатели
275/2016-10:30

Т.Д. І инст.
с участие на прокурор
51/2017-11:00

ГР.Д. І инст.
51/2018-11:00

В.Стоянов

 

Д.Маринова

 

Д.Маринова

3

 

13

 

13

09.03.2018

ПЕТЪК

НОХД І инст.
с 2 съдебни заседатели
267/2017-10:00

Т.Д. І инст.
5/2018-10:00

ГР.Д. І инст.
186/2017-11:00

Р.Денова

 

В.Младенова

Г.Йончев

13

 

11

11

13.03.2018

ВТОРНИК

ГР.Д. ІІ инст.
4/2018-9:30
40/2018-9:30
41/2018-9:30

НОХД І инст.
с 2 съдебни заседатели
25/2018-9:30

Т.Д. І инст.
49/2017-12:30

В.Василев
А.Петкова
В.Младенова


И.Илиев

 

В.Младенова

11


13

 

11

14.03.2018

СРЯДА

ГР.Д. ІІ инст.
30/2018-9:30
49/2018-9:30
56/2018-9:30

НОХД І инст.
с  2 съдебни заседатели
45/2018-09:30

ГР.Д. І инст.
386/2017-10:30

Т.Д. І инст.
27/2017-11:00
37/2017-11:00

ГР.Д. І инст.
266/2017-11:00

Т.Д. І инст.
14/2017-11:15

Д.Маринова
С.Стоянова
Г.Йончев

Л.Лозанов

 

С.Стоянова

Д.Маринова

 

Д.Маринова

В.Василев

11


13

 

11

11

 

11

15.03.2018

ЧЕТВЪРТЪК

НОХД  ІІ инст.
4/2018-9:30
33/2018-9:30
43/2018-9:30

НОХД  ІІ инст.
37/2018-10:15


НОХД  ІІ инст.
29/2018-10:40


ЧНД І инст.
с 2 съдебни заседатели
30/2018-11:00

И.Илиев
Л.Лозанов
Р.Денова

В.Василев
Д.Маринова
В.Стоянов

Л.Лозанов
В.Стоянов
Р.Денова

И.Илиев

13


13

13

 

13

16.03.2018

ПЕТЪК

Т.Д. І инст.
55/2017-11:00

Събрание на кредиторите
63/2017-11:00

ГР.Д. І инст.
404/2017-11:00

Г.Йончев

Г.Йончев

Г.Йончев

13

13

13

20.03.2018

ВТОРНИК

ГР.Д. ІІ инст.
53/2018-9:30

 

НОХД І инст.
с 2 съдебни заседатели
9/2018-9:30

ГР.Д. І инст.
373/2016-10:30

Т.Д. І инст.
16/2017-11:00
62/2017-11:00

Т.Д. І инст.
54/2015-11:00

Т.Д. І инст.
1/2018-11:30

В.Василев
А.Петкова
В.Младенова


И.Илиев

 

А.Петкова

В.Василев

 

Г.Йончев

А.Петкова

11


13

 

11

11

 

11

11

21.03.2018

СРЯДА

ГР.Д. ІІ инст.
379/2017-9:30

НОХД ІІ инст.
49/2018-9:30

НОХД ІІ инст.
46/2018-9:30
50/2018-9:30
51/2018-9:30

Д.Маринова
С.Стоянова
Г.Йончев

В.Василев
И.Илиев
В.Младенова

И.Илиев
Л.Лозанов
Р.Денова

11

 

13

 

13

22.03.2018

ЧЕТВЪРТЪК

НОХД І инст.
с  3 съдебни заседатели
275/2016-10:30

Т.Д. І инст.
13/2017-11:00

В.Стоянов

 

А.Петкова

3

 

13

23.03.2018

ПЕТЪК

НОХД І инст.
с  3 съдебни заседатели
275/2016-09:30

НОХД  ІІ инст.
309/2017-10:30

В.Стоянов

 

Д.Маринова
Л.Лозанов
Г.Йончев

3

 

13

27.03.2018

ВТОРНИК

НОХД І инст.
с  2 съдебни заседатели
292/2017-10:00

Т.Д. І инст.
50/2017-10:30

ГР.Д. І инст.
47/2018-11:10

Л.Лозанов

 

А.Петкова

В.Василев

13

 

11

11

29.03.2018

ЧЕТВЪРТЪК

НОХД  ІІ инст.
309/2017-10:30

Д.Маринова
Л.Лозанов
Г.Йончев

13

30.03.2018

ПЕТЪК

НОХД І инст.
с  3 съдебни заседатели
275/2016-10:30

ГР.Д. І инст.
с участие на прокурор
14/2018-11:00

В.Стоянов

 

Г.Йончев

3

 

13