Правила за достъп до обществена информация

pravila-_dostap_informacia.doc [106,5 Kb] (свалено: 11)

Приложения:

ОД 05_10-01

  • Образец на Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация 05_10-01.doc [30,5 Kb] (свалено: 9)

ОД 05_10-02

  • Образец на протокол за предоставяне на достъп до обществена информация при устно запитване

ОД 05_10-03

  • Ценоразпис 05_10-03.doc [27,5 Kb] (свалено: 7)  

ОД 05_10-04

  • Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация

ОД 05_10-05

  • Регистър за достъп до обществена информация

ОД 05_10-06

  • Отчет за дейността по ЗДОИ