ГР.Д. № 274-2017

П Р О Т   О К О Л

 

гр. Видин, 26.01.2018 г.

                                                           

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД   в публично

Съдебно заседание на двадесет и шести януари,

Две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                          

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.

                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

При участието на секретаря: В. К.

и   прокурора: ..................   сложи за   разглеждане

Гражданско Дело № 274 по описа за   2017 година,

Докладвано от съдията Г. Й.

На   именното   повикване в 11.00 часа се явиха:

 

 

Ищецът В.А.Т. - редовно призован, не се явява.

Ответникът „************“ ЕООД в несъстоятелност

редовно призовани, не се явява представител.

          Ответникът „********** ЕООД       - редовно призовани, не се явява    представител.

          Вещото лице В. Б. П. – не се явява.

          Постъпила е молба по делото за оттегляне на иска от страна на ищеца.

          С оглед на постъпилата молба и на основание чл. 232 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО.

          Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчване на препис от същото на страните.

Протоколът изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11.10 часа.

 

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                       СЕКРЕТАР: