Т.Д. № 60-2017

 

 

 

 

                                         О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №2

 

Видински окръжен съд         търговско                    отделение

В закрито   заседание   на втори януари

Две хиляди и осемнадесета година     в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С. С.

                                                   ЧЛЕНОВЕ:1.

                                                                        2.

 

При секретаря                                                                 и с участието

На        прокурора                                         изслуша докладваното

От съдия     С. С. т . дело № 60 по описа

За 2017 година,за да се произнесе съобрази следното:

 

Делото е образувано по молба на „В.”ЕООД-В. с правно основание чл.625 ТЗ.

Постъпила е молба от „О....“АД-С.,с която в качеството си на кредитор на „В...”ЕООД-В... искат да бъде открито производство по несъстоятелност за дружеството длъжник,а производството по т.д. №60/2017г на ВОС да бъде спряно.Съдът намира,че са налице условията на чл.629,ал.3 ТЗ и производството по т.д. №60/2017г. на ВОС, образувано по молба на „В....”ЕООД-В... следва да бъде спряно,за което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

СПИРА производството по т.д.№60/2017г. на Видински окръжен съд .

След произнасяне на съда с решение по молбата на „О...“АД-С... с правно основание чл.625 ТЗ делото да бъде докладвано на съдията докладчик.

Определението може да бъде обжалвано пред Апелативен съд-София в едноседмичен срок от съобщението му до страните.

 

                                                       Окръжен съдия: