Т.Д. № 57-2017

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е-10

 

Видинският окръжен съд, гражданско отделение

в  закрито заседание    петнадесети януари

две     хиляди        и  осемнадесета    година

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. М.              

                            ЧЛЕНОВЕ:

 

при секретаря                               и с участието на

прокурора                       изслуша докладваното

от съдията М.  

Търговско дело № 57 по описа за 2017 година

и за да се произнесе, взе   предвид   следното:

         

          По делото е постъпила молба от адвокат пълномощника Н. С. М., адвокат от ВТАК, като пълномощник на „Н.-Е.“ ООД гр.В. Т. с която се заявява, че ищецът оттегля предявения против „Н.“ ЕООД с.О., община Д., В. област иск, поради изплащане на изцяло дължимите към ищеца суми.

          Окръжния Съд, след като се запозна с молбата приема, че са налице условията на чл.232 от ГПК поради което производството по делото ще следва да бъде прекратено поради оттегляне на предявения иск. По изложените съображения Окръжния съд,

                                         О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРЕКРАТЯВА производството по Т.Д. № 57/2017 година по описа на видински Окръжен Съд.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред САС в едноседмичен срок от съобщението до страните.

 

 

 

 

                               ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: