НОВ САЙТ НА ОКРЪЖЕН СЪД ВИДИН

        Уважаеми посетители на сайта на ОС Видин. Уведомяваме Ви, че във връзка с унифицирането на уебсайтовете на съдилищата в България нашият нов адрес е https://vidin-os.justice.bg

        Сега действащият сайт на ОС Видин ще продължи да бъде актуализиран до 01.01.2020