ГРД № 144-2019

Определение по Гражданско дело 144/2019г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ ....93..........

гр. Видин 03.10.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Окръжен съд Видин, търговско отделение, в закрито заседание на трети октомври две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

Председател:В. В.

    

 

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията В. гражданско дело №144 по описа за 2019г., за да се произнесе взе предвид следното:

         С определение от 08.07.19г. съдът е възобновил производството по делото,конституирал е като ищци по делото наследниците на починалия първоначален ищец и е указал на новоконституираните ищци да остранят посочените нередовности на исковата молба.

         Съобщенията до ищците са се върнали в цялост като са приложени към делото е разпореждане от 13.09.19г.

         В указания срок ищците не са отстранили нередовността на исковата молба,поради което производството по делото следва да бъде прекратено на основание чл.129,ал.4 във връзка с ал.3 от ГПК.

       Водим от горното Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

         Прекратява производството по делото.

         Определението може да бъде обжалвано пред САС с частна жалба в седмичен срок от връчването на препис на ищеца.

         Съобщение за определението да се постави на таблото на съда в продължение на седем дни.За поставянето на съобщението да се състави протокол.

 

 

           ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: