НОХД № 146-2019

Присъда по Наказателно дело 146/2019г.

П Р И С Ъ Д А

 

92

гр. Видин, 18.09.2019год.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД в публично

Съдебно заседание на осемнадесети септември,

Две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                         

                                                    Председател:     Л. Л.

                          Съдебни Заседатели: 1. Д.Д.

  1. С.А.

                                                

При   участието на секретаря И. К.

и   прокурорът В. Д. сложи за разглеждане

НОХ Дело № 146 по описа за 2019г., докладвано

от съдията Л. Л.

Въз основа на данните по  делото и Закона

 

 

П Р И С Ъ Д И:

        

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Ц.Б.Ц., роден на ***г***, местоживеене ***, българин, българско гражданство, средно образование, неженен, студент, неосъждан, с ЕГН:********** за ВИНОВЕН, в това че на 18.11.2018г., около 07:50ч. на път ІІ-11 Видин-Монтана през с.Арчар, при километър 18+780, при управление на лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А4“, с рег.номер М****ВН, собственост на Й. Г. от гр.Лом, в посока на движение от гр.Лом към гр.Видин, нарушил правилата за движение по пътищата, установени в чл.21, ал.1 от ЗДвП – като водач на МПС категория „В“, превишил максимално допустимата скорост за движение извън населено място от 90км/ч., движейки се със скорост от 123км/ч. и при навлизане в десен завой изгубил контрол над управлявания от него лек автомобил, навлязъл в насрещната пътна лента, с което е реализирал ПТП, като ударил насрещно движещия се в нея лек автомобил малка „Фолксваген“, модел „Пасат“, с рег. номер ВН****АК управляван от С. Г. Ш. от гр.Брегово, след което напуснал пътното платно и се преобърнал в затревената площ встрани от пътя и по непредпазливост причинил смъртта на Д. Б. И., ЕГН:********** ***, поради което и на основание чл.343, ал.1, б.“в“, във вр. с чл.342, ал.1 от НК, във вр. с чл.21, ал.1 от ЗДвП във вр. с чл.373, ал.2 от НПК, във вр. с чл.58а, ал.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Ц.Б.Ц., като му определя наказание „Лишаване от свобода”, за срок от 3/три/ години и 6 /шест/ месеца, което намалява с 1/3 и му налага наказание „Лишаване от свобода”, за срок от 2 /две/ години и 4 /четири/ месеца.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от 4/четири/ години, считано от влизане на присъдата в законна сила.

На основание чл.343г, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК НАЛАГА на подсъдимия Ц.Б.Ц. със снета по – горе самоличност, наказание „лишаване от правоуправление на МПС” за срок от 4 /четири/ години.

На основание чл.59, ал.4 от НК, ПРИСПАДА от срока на наложеното наказание „лишаване от правоуправление на МПС” времето, през което подсъдимият Ц.Б.Ц. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява МПС.

ОСЪЖДА подсъдимия Ц.Б.Ц., със снета по – горе самоличност, да заплати на ОД на МВР сумата в размер на 1121.56 /хиляда сто двадесет и един лева и тридесет и шест стотинки/ - разноски по ДП.

ОСЪЖДА подсъдимия Ц.Б.Ц., със снета по – горе самоличност, да заплати на частните обвинители И.Ц.Б. с ЕГН:********** и Б.Б.И. с ЕГН:********** по 960.00лв. на всяка една от тях – разходи за адвокатски хонорар.

Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана пред Софийски Апелативен съд в 15 дневен срок от днес.

 

 

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                        СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

                                                                    

 

 

                                                                      2.