ВНОХД № 112-2019

Присъда по Наказателно дело 112/2019г.

 

                                 П Р И С Ъ Д А

 

                                                 №................

 

                                     гр.Видин, 11 юли 2019 год.

                            В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ВИДИНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД

На единадесети юли две хиляди и деветнадесета        

година в открито съдебно заседание, в следния състав:

                                

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Л.

                                            ЧЛЕНОВЕ:1.В. С.

                                                               2.Р. Д.  

        

съдебен секретар  А. А.

           в присъствието на прокурора   М.К.    

           разгледа докладвано от съдията В. С.

           ВНОХД 112     по описа за   2019   година.

           Въз основа на данните по делото и Закона

 

                                      П Р И С Ъ Д И:

                 

ОТМЕНЯВА изцяло присъда № 130 от 28.03.2018г. на РСВидин, вместо което ПОСТАНОВЯВА

ПРИЗНАВА подсъдимият М.Д.В. с ЕГН: **********, роден на ***г*** с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, неработи, неженен, неосъждан ЗА ВИНОВЕН в това, че на 09.11.2017г. на път І-1“Околовръстен път“ в посока от кръстовището за с.Рупци към ГКПП „Дунав мост-2“ и на територията на бензиностанция „Съни Ойл“ управлявал моторно превозно средство лек автомобил „Фолксваген Голф с номер на рама WVWZZZ1JZXW481950 и с поставени транзитни табели с рег.№ с изтекъл срок на валидност, собственост на Н. Е. Б. от гр.Видин с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 2.02 на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер“ 7510 с фабричен № ARBB-0012, проба № 30 от 09.11.2017г.взета в 05.55 часа, поради което и на основание чл.343б, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода“ за срок от 1/една/ година, както и да заплати „Глоба“ в размер на 200/двеста/ лева.

На основание чл.66,ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наказанието „Лишаване от свобода“ за срок от 3/три/ години.

          Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана пред Върховен Касационен Съд в петнадесет дневен срок от днес.

         

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                      ЧЛЕНОВЕ:       1.

 

 

                                                         2.

Мотиви по Наказателно дело 112/2019г.

МОТИВИ към присъда по Н O X д. № .112.. /2019 година по описа на Видински окръжен съд:

/изготвени на 19.07.2019 г./

Делото е образувано по протест на Районна прокуратура - Видин против Присъда, постановена от Районен съд - Видин, с която М.Д.В. *** с ЕГН ********** е оправдан по повдигнатото му обвинение по чл. 3436 ал.1 от НК.

В протеста се развиват съображения за незаконосъобразност на протестираната присъда. Иска се Присъдата да бъде отменена и поде. В. да бъде признат за виновен по обвинението по чл. 3436 ал.1 от НК.

В съдебно заседание пред ВдОС подсъдимият редовно призован, не се явява. Вместо него се явява адв. Г., който оспорва протеста.

Представителят на Окръжна прокуратура - Видин поддържа протеста и моли същият да бъде уважен.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства съдът прие за установено следното от фактическа и юридическа страна:

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

Окръжният съд приема фактическата обстановка, която е установена от Районен съд - Видин.

Фактическата обстановка е установена коректно и точно. Касае се за следното:

За времето от 20.00 часа на 08.11.2017г. до 08.00 часа сутринта на 09.11.2017г. свидетелят Б.В. бил на работа като дежурен по пътнотранспортни произшествия заедно с колегата си свидетеля Б.Б..

Около 05.35 часа на 09.11.2017 г. получили сигнал от дежурния в ОДЧ-Видин за настъпило пътнотранспортно произшествие на бензиностанция „********** в град Видин, намираща се на път ********/.

Двамата отишли на място и установили лек автомобил „*********" с per. **********, който бил пред входа на „*********" със силно деформирана предна част, опрян в дясна част на паркиран лек автомобил „***********" с рег.№ *************

При извършената проверка било изяснено, че лекият автомобил „*********" с per. ********* е бил управляван от подсъдимия

М.В., а до него пътувал собственика на автомобила свид. Н. Б..

Двамата били изпробвани за наличие на алкохол в издишания въздух с Алкотест 7510 с фабричен номер ARBB -0012 като по отношение на подсъдимия било отчетено 2,02 % промила алкохол с проба 30 от 05:55.

След проверката с дрегер на подсъдимия В. и свид. Б. за алкохол, свидетелят В. заедно със свидетеля Б. разгледали видеозапис от камерите за външно наблюдение на бензиностанцията, който им бил предоставен от управителя на комплекса.

На записа се виждало как лек автомобил „***********" се движел по *************** в посока от кръстовището за село Р. към ГКПП ***********и навлиза на територията на бензиностанция „************".

Автомобилът ударил бетонна подпора, след което продължил движението си и се блъснал във втора бетонна подпора, блъснал кофа за боклук и най-накрая се блъснал в дясна задна част на паркирания лек автомобил „„*********" с per. *********На записа ясно се виждало, че подсъдимият М.Д.В. управлявал автомобила, а Н. Е. Б. седял до него. Записите от видеокамерите са предадени на органите на полицията и са приобщени към материалите по делото.

На подсъдимия В. бил връчен талон за медицинско изследване № 0372634 от 09.11.2017г. и той бил съпроводен до ЦСМП-Видин за даване на кръвна проба.

По делото е установено, че кръвна проба не е взета, като това обстоятелство е отразено от свидетеля Б. В. върху връчения на подсъдимия талон за медицинско изследване № 0372634 от 09.11.2017г.

От свидетелските показания на свидетелите Б. В.Б. Б. и Н. Б. се установява, че подсъдимият е управлявал моторно превозно средство лек автомобил **********" с № на рама *********** и с поставени транзитни табели per. ********** с изтекъл срок на валидност, собственост на свид. Н. Е.Б. от град Видин.

По делото е разпитан като свидетел и Б.Х., който е бил дежурен лекар в *********". Този свидетел е дал показания, че подсъдимият е отказал даването на кръвна проба, като отказът му не е бил документиран, както и заявява, че към онзи момент отказите не са били отразяване писмено от персонала на *************

Съдът е кредитирал показанията на изброените по-горе свидетели, като е приел че те са непротиворечиви и описват и допълват приетата фактическа обстановка.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

Приетата фактическа обстановка се потвърждава от показанията на разпитаните свидетели и от събраните по делото писмени доказателства: талон за медицинско изследване№ ******** от ********* списък на техническите средства преминали тест за годност, разпечатка от техническото средство с отразени показания на водача от изследването, копие от медицински журнал на ********** свидетелство за съдимост, приобщени по реда на чл. 283 от НПК към доказателствения материал.

В мотивите към Присъдата Видински районен съд е приел, че е нарушена НАРЕДБА №1/19.07.2017г. /в сила от 29.09.2017г./ за реда за установяване употребата на алкохол и /или наркотични вещества или техни аналози, като се е аргументирал с това че разпоредбата на чл. 7 ал.1 разписва, че когато с техническо средство е установена концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила, полицейски орган съпровожда лицето до мястото за извършване на установяване с доказателствен анализатор или на медицинско изследване и вземане на биологични проби за химическо лабораторно изследване.

Съдът е посочил, че съгласно чл. 15 ал.7 от НАРЕДБАТА отказът на лицето да бъде изследвано се отразява от медицинския специалист по чл.12, ал. 1 в амбулаторния журнал на лечебното заведение и в протокола по чл. 14 ал. 2, като се удостоверява с подписа на изследваното лице.

В конкретният случай тази последователност и процедура не е спазена. Ако е бил налице отказ на подсъдимия да даде кръвна проба е следвало това обстоятелство да бъде отразено в амбулаторния журнал от съответното медицинско лице, както и в протокола за медицинско изследване, като се удостовери и с подписа на лицето, което е отказало.

Съдът е посочил, че неспазването на процедурата, фиксирана в НАРЕДБА №1/19.07.2017г съставлява съществено процесуално нарушение, тъй като ограничава правото на защита на лицето, привлечено да отговаря за престъпление по чл. 3436, ал.1 от НК.

Съдът е приел, че обвинението не е доказано по несъмнен и безспорен начин, поради което е оправдал подсъдимият М.В. по повдигнатото обвинение по чл.343б ал.1 от НК.

Въззивната инстанция намира, че този анализ на доказателствата не кореспондира с установената от Районния съд фактическа обстановка.

Вярно е, че не е спазена процедурата по НАРЕДБА №1/19.07.2017г., тъй като дежурният лекар не е удостоверил по надлежния ред в журнал отказа на подсъдимия да даде кръв за анализ.

Но по делото има събрани и други доказателства, които сочат че подсъдимият е имал неадекватно поведение. Тези доказателства сочат, че той е бил повлиян именно от алкохол, като това е доказано с алкохолна проба от дрегер.

Конкретно - доказателства, които сочат на неадекватно поведение на подсъдимия като водач на МПС са записите от камерите на бензиностанцията. От тях става ясно, че движейки се по околовръстното шосе на гр. Видин подсъдимият завива надясно и навлиза в зоната на бензиностанцията. Веднага след това блъсва управлявания от него автомобил в бетонна колона, продължава движението си и се блъсва във втора бетонна колона, блъсва кофа за боклук и накрая спира в дясна задна част на паркирания лек автомобил „********

Изводът е, че не е съобразил скоростта си на движение с околната обстановка и като резултат е успял да причини ПТП на територията на бензиностанция, на която е имало хора и други автомобили.

Неспособността му да управлява МПС в такова състояние е била констатирана със сертифициран уред „алкотест - дрегер" с фабричен номер ARBB - 0012. Отчетената концентрация на алкохол е 2,02 промила.

Тези стойности на уреда не са оборени нито с доказателства/експертизи/, нито с аргументи.

Уредът е отчел наличие на алкохол в издишания въздух над 1,2 промила, което е основание за търсене на наказателна отговорнст.

Това, че подсъдимият е бил отведен в специализирано медицинско заведение за вземане на кръвна проба е установено от показанията на двамата полицейски служители и на дежурния лекар. Тези доказателства също не са оспорени и не са оборени.

Това, че подсъдимият е отказал да даде кръв за анализ е установено от показанията на дежурния лекар свид. Б. Х..

Действията на полицейските служители са били адекватни и законосъобразни. Те са изпълнили своите задължения.

Това, че дежурният лекар не е изпълнил задълженията си по Наредбата е поради създадената в медицинското заведение организация на работа. Той не носи отговорност за това, че към онзи момент отказът на лицето да даде кръв за изследване не е бил отразяван в съответните журнали.

Факт, който е приет за доказан от Видински районен съд е, че подсъдимият е бил отведен в медицинско заведение, където да му вземат кръв за изследване. Този факт е безспорно установен и не е оспорен.

Факт е също така, че отказът на подсъдимия е бил отразен от свид.Б.В. върху връчения на подсъдимия талон за медицинско изследване.

Този факт се приема за установен и от въззивния Съд.

Въззивният съд не приема аргумента, че неспазването на подзаконов нормативен акт от страна на дежурния лекар е основание да се оправдае подсъдимия и да се обезсмисли действаща норма на кодифицирана материя, каквато е Наказателния кодекс.

По делото е установено със сертифициран уред за проверка съдържанието на алкохол в издишания въздух, че поде. В. е употребил алкохол и стойността на издишания алкохол е над 1,2 промила. Никой не е оборил показанията на този уред.

Не съществува съмнение в годността на този уред да отразява установените стойности на алкохол в издишания въздух.

Уредът е преминал през необходимите проверки и е годен за употреба по предназначение.

Установените от него стойности са част от доказателствата по делото и няма как да бъдат пренебрегнати.

С оглед на горното въззивният съд приема, че тези стойности са реални и относими към доказателствения материал по делото.

ОТ ЮРИДИЧЕСКА СТРАНА:

Деянието, извършено от поде. В. е съставомерно по чл. 3436 ал.1 от НК.

От обективна страна изпълнителното деяние се състои в това, че подсъдимият на *********. по път ***********) в посока от кръстовището за село Р. към ГКПП-***********и на територията на бензиностанция „*********" е управлявал моторно превозно средство лек автомобил „************" с номер на рама ************* и с поставени транзитни табели per. номер ************* с изтекъл срок на валидност, собственост на Н.Е. Б.от град В.с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 2,02 на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7510 с фабр.№ ARBB-0012, проба № ****от ********. взета в 05.55 часа.

За формата на вината се прави извод от конкретното поведение на извършителя, което обективира неговото субективно отношение към стореното.

От субективна страна изпълнителното деяние е извършено виновно, като формата на вина е пряк умисъл - деецът е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е настъпването на общественоопасните последици и е искал настъпването на тези последици.

ПО ВИДА И РАЗМЕРА НА НАКАЗАНИЕТО:

За това деяние законът предвижда наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА от 1 до 3 години и глоба от 200 лв. до 1000 лева.

Съдът намира, че целите на чл. 36 НК ще бъдат ефективно осъществени, като на подсъдимия се наложи наказание в минимален размер, а именно „лишаване от свобода" за срок от 1 година и глоба в размер на 200 лв.

Съдът има предвид наличие на смекчаващи отговорността обстоятелства. Подсъдимият не се отклонява от органите на съдебната власт и от наказателния процес, има добро процесуално поведение, макар да не признава вината си - това е негова процесуална възможност, която той може да избере и към която може да се придържа в своята защита.

Съдът приема, че след като подсъдимият е неосъждан има основание да се приложи института на условното осъждане и на основание чл.66 от НК отложи изтърпяването на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 години.

ПО РАЗНОСКИТЕ:

По делото няма направени разноски.

Водим от горното съдът постанови присъдата си.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                     ЧЛЕНОВЕ 1.

 

 

                                                                                      2.