Съдебни заседания за септември 2019
СПИСЪК НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г.
ДАТА ДЕН ВИД НА ДЕЛАТА СЪДИИ ЗАЛА
10.09.2019 ВТОРНИК ГР.Д. ІІ инст. В.Василев 13
    164/2019-9:30 А.Петкова  
    227/2019-9:30 В.Младенова  
    241/2019-9:30    
    258/2019-9:30    
         
    Т.Д. І инст. А.Петкова 13
    25/2018-10:30    
    23/2019-10:30    
         
11.09.2019 СРЯДА ГР.Д. ІІ инст. Д.Маринова 13
    233/2019-9:30 С.Стоянова  
    242/2019-9:30 Г.Йончев  
    253/2019-9:30  

 

   

                                   

12.06.2019

ЧЕТВЪРТЪК НОХД ІІ инст. И.Илиев 3
    118/2019-9:30 В.Стоянов  
    144/2019-9:30 Р.Денова  
    154/2019-9:30    
    126/2019-10:30    
         
    НОХД ІІ инст. Л.Лозанов 3
    143/2019-9:30 В.Стоянов  
    108/2019-9:30 Р.Денова  
         
    НОХД І инст. Л.Лозанов 3
    с 3 съдебни заседатели Р.Денова  
    194/2019-11:15    
         
17.09.2019 ВТОРНИК ГР.Д. ІІ инст. В.Василев 13
    172/2019-9:30 А.Петкова  
    237/2019-9:30 В.Младенова  
    245/2017-9:30    
    252/2019-9:30    
    259/2019-9:30    
         
    НОХД І инст. И.Илиев 3
    с 3 съдебни заседатели В.Стоянов  
    153/2019-10:00    
         
    ГР.Д. І инст. А.Петкова 13
    377/2018-10:30    
         
    Т.Д. І инст. А.Петкова 13
    58/2019-10:30    
         
    ГР.Д. І инст. В.Василев 11
    584/2014-11:00    
         
18.09.2019 СРЯДА ГР.Д. ІІ инст. Д.Маринова 13
    228/2019-9:30 С.Стоянова  
    260/2019-9:30 Г.Йончев  
    261/2019-9:30    
    264/2019-9:30    
    309/2019-9:30    
         
    НОХД І инст. Л.Лозанов 3
    с 2 съдебни заседатели    
    146/2019-9:30    
         
    ГР.Д. І инст. Д.Маринова 13
    181/2018-11:00    
    109/2019-11:00    
         
19.09.2019 ЧЕТВЪРТЪК НОХД ІІ инст. И.Илиев 3
    245/2018-9:30 Л.Лозанов  
      Р.Денова  
         
    НОХД ІІ инст. И.Илиев 3
    161/2019-9:30 В.Стоянов  
      Р.Денова  
         
    НОХД ІІ инст. Л.Лозанов 3
    124/2019-9:30 В.Стоянов  
    145/2019-10:00 Р.Денова  
    158/2019-10:00    
         
20.09.2019 ПЕТЪК НОХД І инст. Л.Лозанов 3
    с 2 съдебни заседатели    
    164/2019-10:00    
         
    ГР.Д. І инст. В.Младенова 13
    586/2014-10:30    
    71/2018-10:30    
         
    Т.Д. І инст. Г.Йончев 13
    29/2018-11:00    
    11/2019-11:00    
    18/2019-11:00    
         
24.09.2019 ВТОРНИК ГР.Д. ІІ инст. В.Василев 13
    181/2019-9:30 А.Петкова  
    255/2019-9:30 В.Младенова  
    257/2019-9:30    
         
    НОХД І инст. В.Стоянов 3
    с 2 съдебни заседатели    
    149/2019-10:30    
         
    ГР.Д. І инст. В.Василев 13
    372/2018-11:00    
         
25.09.2019 СРЯДА ГР.Д. ІІ инст. Д.Маринова 13
    256/2019-9:30 С.Стоянова  
    277/2019-9:30 Г.Йончев  
    284/2019-9:30    
    296/2019-9:30    
         
         
    НОХД І инст. И.Илиев 3
    с 2 съдебни заседатели    
    175/2019-9:30    
         
    Т.Д. І инст. С.Стоянова 13
    15/2019-10:30    
         
    ГР.Д. І инст. С.Стоянова 13
    362/2018-11:00    
         
    Т.Д. І инст. Д.Маринова 11
    31/2019-11:00    
         
26.09.2019 ЧЕТВЪРТЪК НОХД ІІ инст. И.Илиев 3
    137/2019-9:30 Л.Лозанов  
      Р.Денова  
         
    НОХД ІІ инст. И.Илиев  
    172/2019-9:30 В.Стоянов  
    163/2019-10:30 Р.Денова  
         
    НОХД ІІ инст. И.Илиев 3
    165/2019-10:30 Д.Маринова  
      В.Стоянов  
         
27.09.2019 ПЕТЪК ГР.Д. І инст. Г.Йончев 13
    14/2018-10:30    
         
    Т.Д. І инст. В.Младенова 13
    3/2019-10:30    
         
    ГР.Д. І инст. В.Младенова 13
    15/2019-11:00    
         
30.09.2019 ПОНЕДЕЛНИК НОХД І инст. Р.Денова 3
    с 2 съдебни заседатели    
    193/2019-10:30