НОХД № 363-2017

 

                                 П Р И С Ъ Д А

 

                                                 №   7

                                     гр.Видин, 23 януари 2018 год.

 

                            В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

                           ВИДИНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД

          на двадесет и трети януари две хиляди и осемнадесета година

         в открито съдебно заседание, в следния състав:

 

                                

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Л.

                                  

                         СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ:1. С.И.

  1. Л.Н.

                                                            

 

           на секретаря  Н. К.

           в присъствието на прокурора В. В.    

           разгледа докладвано от съдията Л. Л.

           НОХД 363     по описа за   2017   година.

           Въз основа на данните по делото и Закона

 

                                      П Р И С Ъ Д И:

 

         ПРИЗНАВА подсъдимия Т.Д.Ц. роден на ***г***, местоживеене ***, български гражданин, с основно образование, вдовец, пенсионер, неосъждан, с ЕГН:********** за ВИНОВЕН в това, че нa 09.03.2017г. на път Е-79, километър 18+500 в посока от гр.Д. за гр.В. е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Опел“ модел „Астра“ с рег.№********, лична собственост, е нарушил правилата за движение по пътищата, визирани в ЗДвП, като е изпреварил попътно движеща се ТИР-композиция от 3бр., макар хоризонталната и вертикална маркировка да забраняват това, а именно, чл.6, т.1 – „участниците в движението съобразяват своето поведение със сигналите на длъжностните лица, упълномощени да регулират или контролират движението по пътищата, както и със светлинните сигнали, с пътните знаци и с пътната маркировка“, и се движил със скорост от 125км/ч при максимално разрешена за извън населено място 90км/ч за водачи от категория „В“, с което нарушил чл.21, ал.1 от ЗДвП – „при избиране скоростта на движение на водача на пътното превозно средство е забранено да превишава следните стойности на скоростта в km/h: - 90 км/ч за извън населено място“ и по непредпазливост е причинил смъртта на Л. А. Р. с ЕГН:********** , за което и на основание чл.343, ал.1, б.”в”, във връзка с чл.342, ал.1 от НК във вр. с чл.6, т.1 и чл.21, ал.1 от ЗДвП, ОСЪЖДА подсъдимия Т.Д.Ц., със снета по- горе самоличност и му определя наказание „лишаване от свобода” за срок от 2 години /две години/, което на основание чл.373, ал.2 от НПК във вр. с чл.58а, ал.1 от НК намалява с 1/3 и му налага наказание „лишаване от свобода”, за срок от 1 години и 4 месеца / една година и четири месеца/.

            На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години, считано от влизане на присъдата в сила.

            На основание чл.343г от НК налага на подсъдимия Т.Д.Ц., със снета по-горе самоличност, наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 2 години.

             На основание чл.59, ал.4 от НК от срока на наложеното наказание „лишаване от правоуправление на МПС“ приспада времето, през което за същото деяние подсъдимият Т.Д.Ц. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право.

ОСЪЖДА подсъдимия Т.Д.Ц., със снета по-горе самоличност, да заплати сумата от 310.44 лева – разходи на ДП по сметка на ОД на МВР-Видин.

ОСЪЖДА подсъдимия Т.Д.Ц., със снета по-горе самоличност, да заплати сумата от 500лв. на частния обвинител А.Е.З. – разходи за адвокат.

           Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана пред Софийски Апелативен съд в 15 дневен срок от днес.

 

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                  СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

                                                                    

                                                                     2.