ВНЧХД № 85-2019

Присъда по Наказателно дело 85/2019г.

П Р И С Ъ Д А

 

54

гр. Видин, 13.06.2019год.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД в публично

Съдебно      заседание   на     тринадесети   юни,

Две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                         

                                                    Председател:     Л.Л.

                                               Членове: 1. ВЛ.С.

  1. Р.Д.

                                                

При   участието на секретаря И.К.

и   прокурорът ................ сложи за разглеждане

ВНЧХ Дело № 85 по описа за 2019г., докладвано

от съдията Л.Л.

Въз основа на данните по  делото и Закона

 

 

П Р И С Ъ Д И:

        

 

ОТМЕНЯ изцяло присъда № 111/14.03.2019г. по НЧХД № 661/2018г. по описа на Районен съд Видин.

        ПРИЗНАВА подсъдимият Д.Д.Й., роден на ***г***, местоживеене ***, българин, български гражданин, с основно образование, не женен, не осъждан, с ЕГН:********** за ВИНОВЕН в това, че на 29.12.2017г. около 11.30 часа на паркинга на хипермаркет „*************“, в съучастие като съизвършител със С.Д.Й., нанесъл побой на М.С.П. с ЕГН:********** ***, с което му причинил кръвонасядане на дясна слепоочна област и лигавицата на долната устна и ожулване на дясно коляно- разстройство на здравето извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК, за което и на основание чл.130, ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2 във вр. с чл.78а, ал.1 от НК, ОСВОБОЖДАВА подсъдимия Д.Й. от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба“ в размер на 2 000/две хиляди/ лева.

        ПРИЗНАВА подсъдимият С.Д.Й., роден на ***г***, местоживеене ***, българин, български гражданин, с основно образование, женен, не осъждан, с ЕГН:********** за ВИНОВЕН в това, че на 29.12.2017г. около 11.30 часа на паркинга на хипермаркет „********“, в съучастие като съизвършител със Д.Д.Й., нанесъл побой на М.С.П. с ЕГН:********** ***, с което му причинил кръвонасядане на дясна слепоочна област и лигавицата на долната устна и ожулване на дясно коляно- разстройство на здравето извън случаите на чл.128 и 129 от НК, за което и на основание чл. чл.130, ал. 1 във вр. с чл.20, ал.2 във вр. с чл.78а, ал.1 от НК, ОСВОБОЖДАВА подсъдимия С.Й. от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба“ в размер на 2 000/две хиляди/ лева.

        ОСЪЖДА подсъдимите Д.Д.Й. и С.Д.Й., със снети по-горе самоличности, да заплатят солидарно на М.С.П. с ЕГН:********** сумата от 700 лева като обезщетение за неимуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от 29.12.2017г. до окончателното издължаване, като иска на Паскова в останалата му част до пълния размер от 5 000/пет хиляди/ лева, отхвърля като неоснователен.

        ОСЪЖДА подсъдимите Д.Д.Й. и С.Д.Й., със снети по-горе самоличности, да заплатят солидарно на М.С.П. с ЕГН:********** сумата в размер на 1 000/хиляда/ лева, разходи за адвокат на двете съдебни инстанции и 80.00/осемдесет/ лева разходи за съдебно медицинска експертиза.

        ОСЪЖДА подсъдимите Д.Д.Й. и С.Д.Й., със снети по-горе самоличности, да заплатят солидарно на ВСС по сметка на Районен съд-Видин сумата от 45.28 лева, пътни и дневни разноски на вещо лице за явяване в с.з. и сумата от 50.00 лева – държавна такса върху уважената част от гражданския иск.

        Присъдата не подлежи на обжалване.

       

 

 

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                    

 

 

                                                                2.