Съдебни заседания за юли 2019
СПИСЪК НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2019 г.
ДАТА ДЕН ВИД НА ДЕЛАТА СЪДИИ ЗАЛА
02.07.2019 ВТОРНИК ГР.Д. ІІ инст. В.Василев 13
    161/2019-9:30 А.Петкова  
    172/2019-9:30 В.Младенова  
         
    ГР.Д. І инст. В.Младенова 13
    229/2019-11:00    
         
03.07.2019 СРЯДА ГР.Д. І инст. С.Стоянова 13
    с участие на прокурор    
    232/2019-10:30    
         
04.07.2019 ЧЕТВЪРТЪК НОХД ІІ инст. И.Илиев 13
    126/2019-9:30 В.Стоянов  
    127/2019-9:30 Р.Денова  
    134/2019-9:30    
         
    ЧНД И.Илиев 13
    142/2019-10:00 В.Стоянов  
      Р.Денова  
         
05.07.2019 ПЕТЪК ГР.Д. І инст. В.Младенова 13
    586/2014-10:30    
         
    Т.Д. І инст. В.Младенова 13
    3/2019-11:00    
         
08.07.2019 ПОНЕДЕЛНИК НОХД І инст. Р.Денова 13
    с 2 съдебни заседатели    
    132/2019-10:00    
         
09.07.2019 ВТОРНИК ГР.Д. ІІ инст. В.Василев 13
    293/2018-9:30 А.Петкова  
    222/2019-9:30 В.Младенова  
         
    НОХД ІІ инст. И.Илиев 3
    245/2018-10:00 Л.Лозанов  
      Р.Денова  
         
    ГР.Д. І инст. А.Петкова 13
    377/2018-10:30    
         
    Т.Д. І инст. А.Петкова 13
    9/2019-10:30    
         
         
    ГР.Д. І инст. В.Младенова 13
    с участие на прокурор    
    238/2019-11:00    
10.07.2019 СРЯДА ГР.Д. І инст. Д.Маринова 13
    103/2019-11:00    
         
11.07.2019 ЧЕТВЪРТЪК НОХД ІІ инст. И.Илиев 13
    118/2019-9:30 В.Стоянов  
    137/2019-9:30 Р.Денова  
         
    НОХД ІІ инст. Л.Лозанов 13
    124/2019-9:30 В.Стоянов  
    136/2019-10:00 Р.Денова  
         
12.07.2019 ПЕТЪК НОХД І инст. Р.Денова 3
    с 2 съдебни заседатели    
    135/2019-10:00    
         
    Т.Д. І инст. В.Младенова 13
    36/2019-11:00    
16.07.2019 ВТОРНИК ГР.Д. ІІ инст. В.Василев 13
    203/2019-09:30 А.Петкова  
      В.Младенова  
         
    ГР.Д. І инст. А.Петкова 13
    30/2019-10:30