Т.Д. № 35-2019

Определение по Търговско дело 35/2019г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ-65

 

Гр. В.

13.06.2019 г.

 

Окръжен съд В. гражданско отделение, в закрито заседание на тринадесети юни две хиляди и деветнадесета година в състав:

Председател: Г. Й.

Членове:   1

  1.    

с участието на секретаря.........................................................

и в присъствието на прокурора.............................................................

като разгледа докладваното от съдия Г. Й..........................................

търговско дело №35 по описа за 2019 г.......................................... ,

за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

С определение №9574/16.04.2019 г. на Софийски градски съд по гражданско дело № 14814 по описа за 2018г. по описа на СГС е прекратено производството по гражданско дело № 14814 по описа за 2018г. на СГС и делото е изпратено на Окръжен съд - гр. В. за разглеждане по компетентност, съобразно правилата за алтернативна подсъдност, на основание чл. 115, ал. 2 ГПК.

Окръжен съд-В. намира ,че делото е подсъдно на СГС .Разпоредбата на Чл.115 ал.2 ГПК дава право на ищците да определят подсъдността по настоящия адрес на ищеца,по постоянния адрес на ищеца или по местонастъпване на застрахователното събитие .Изборът на ищеца се прави с исковата молба .Налице е празнота в правото ,тъй като законът не регламентира случая ,в който са налице няколко ищци с настоящи адреси в районите на различни съдилища .В настоящия случай двама от ищците имат настоящ адрес *** –К.А.Д. и М.А.Д.-л.21 и 27 от гр.д.№14814/2018 г. по описа на СГС ,а настоящият адрес на останалите ищци е в района на Видинския окръжен съд.Съдът намира ,че празнината в правото следва да се запълни по аналогия на закона ,като се приложи най-близката по дух законова разпоредба.В настоящия случай това е разпоредбата на Чл.116 ГПК(множество подсъдности ) ,която разглежда колизията при ответници от различни съдебни райони .По силата на горната разпоредба се дава избор на ищеца да избере съда в един от възможните райони.В настоящия случай всички ищци са решили с предявяването на исковата молба компетентният съд да бъде този на двама от ответниците с настоящ адрес *** .Законът е предоставил това суверенно право на ищците и съдът намира ,че не разполага с правото да игнорира този избор и да определя местно компетентния съд по други критерии.

Водим от горното и на основание Чл.122 ГПК

ОПРЕДЕЛИ:

ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ  между СГС и Окръжен съд-В. за това кой е компетентен да разгледа исковете ,предмет на т.д.№35/2019 г. по описа на Окръжен съд-В. .

Т.д.№35/2019 г. по описа на Окръжен съд-В. да се изпрати на Софийския апелативен съд за определяне на компетентния съд.

Определението е окончателно.

                                         СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД :