НОХД № 146-2018

Присъда по Наказателно дело 146/2018г.

 

                                

                     П Р И С Ъ Д А

 

                                                 №43        

                           гр.Видин, 31 май 2019 год.

                   В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

           ВИДИНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД     на тридесет и първи май две хиляди и деветнадесета година, в открито съдебно заседание, в следния състав:

                                

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р. Д.

                                  

                          СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ:1. С.И.

 

  1. Т.В.                                                          

 

           на секретаря  Н. К.

           в присъствието на прокурора М. К.  

           разгледа докладвано от съдията Р. Д.

           НОХД 146     по описа за   2018   година.

           Въз основа на данните по делото и Закона

 

                                      П Р И С Ъ Д И:

 

         ПРИЗНАВА подсъдимия Ц.Л.Т. роден на ***г***, български гражданин, със средно образование, неженен, работи като международен шофьор, неосъждан, с ЕГН:********** за ВИНОВЕН в това, че нa 18.11.2017г. в гр.Видин, на ул. „Цар И. Асен II“, в близост до варов възел „Виолина“, движейки се от гр.Видин в посока с.Новоселци, при управление на моторно превозно средство – лек автомобил „Опел“, модел „Астра“ с рег. № ВН ВС, лична собственост, нарушил правилата за движение – чл.21, ал.1 от ЗДвП, движейки се с превишена скорост от 80 км/ч. при максимално разрешена скорост за населено място от 50 км/ч. и по непредпазливост причинил смъртта на пешеходеца И.М.А. –ЕГН********** от с. Н., за което и на основание чл.343, ал.1, б. „в“, във вр. с чл.342, ал.1 от НК, във вр. с чл.21, ал.1 от ЗДвП, във вр. с чл.36 и чл.54 от НК ОСЪЖДА подсъдимия Ц.Л.Т., със снета по- горе самоличност и му определя наказание „лишаване от свобода” за срок от 2 /две/ години и 4/четири/ месеца.

             На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години, считано от влизане на присъдата в сила.

            На основание чл.343г от НК налага на подсъдимия Ц.Л.Т., със снета по-горе самоличност, наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 1/една/ година.            

ОСЪЖДА подсъдимия Ц.Л.Т., със снета по-горе самоличност, да заплати сумата от 450.68/четиристотин петдесет и шестдесет и осем ст./ лева – разходи на ДП по сметка на ОД на МВР-Видин, както и по сметка на Окръжен съд – Видин сумата от 545.20/петстотин четиридесет и пет и двадесет ст./лева, разноски по съдебното производство за вещи лица.

           Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана пред Софийски Апелативен съд в 15 дневен срок от днес.

 

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                  СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                    

                                                                      2.