Отчет за работата с натрупаване 05.2019

 

ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА с натрупване -05.2019 г.
Съдия Брой останали несвършени дела към началото на отчетния период Брой образувани дела през отчетния период Решени дела през Отчетния период % на срочност /3м/ на делата приключени през отчетния период Просрочени съдебни актове от открито съдебно заседание, обявени през отчетния период – бр.
А В С
Гр. дела А1 Нак. Дела А2 Общо Гр.дела В1 Нак.дела В2 Общо До 3 м. С1 Общо Над 3 м. С2 Общо Общо До 3 м. С1/С3 Над  3 м. С2/С3
А1+А2 I инст. II инст. Частни Фирмени I инст. II инст. Частни I Частни II В1+В2 Гр.дела Нак.дела С1 Гр.дела Нак.дела С2 С1+С2=C3
В. Василев       13 15 11   0 0 7 0 46 40 7 47 3 0 3 50 94.00% 6.00%  
Ан. Петкова       13 17 13   0 0 2 0 45 27 2 29 2 0 2 31 93.55% 6.45%  
В. Младенова       11 14 10   0 0 1 1 37 31 2 33 3 0 3 36 91.67% 8.33%  
Д. Маринова       15 21 13   0 0 1 1 51 28 2 30 9 0 9 39 76.92% 23.08%  
Св. Стоянова       7 8 10   0 0 5 0 30 19 6 25 2 0 2 27 92.59% 7.41%  
Г. Йончев       13 18 12   0 0 8 1 52 40 9 49 4 0 4 53 92.45% 7.55%  
Ил. Илиев       0 0 0   2 8 6 3 19 0 19 19 0 2 2 21 90.48% 9.52%  
Вл. Стоянов       0 0 0   2 10 10 7 29 0 26 26 0 1 1 27 96.30% 3.70%  
Л. Лозанов       0 0 0   1 10 8 6 25 0 27 27 0 1 1 28 96.43% 3.57%  
Р. Денова       0 0 0   3 7 6 7 23 1 27 28 0 3 3 31 90.32% 9.68%  
ОБЩО       72 93 69 0 8 35 54 26 357 186 127 313 23 7 30 343 91.25% 8.75% 0