УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

Денят на отворените врати“ в Окръжен съд Видин, ще се проведе на 05.06.2019г.от 15:00 часа в зала №13. Тържествено ще бъдат отличени най-добрите творби участвали в конкурса за ученическо есе, а денят ще премине под наслов:  „Открито за съдебната власт. Съдебната власт и младите хора в отворен и свободен диалог. “

„Връзки с обществеността“