Т.Д. № 54-2017

Определение по Търговско дело 54/2017г.

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 62

           ВОС,търговско..................отделениев закрито ……………………заседание на двадесет и девети май

две хиляди и деветнадесета година

                   Председател:В**В**                                                                                                                                                

                                                                             Членове:

                                                                                                                                                  

при секретаря………………………….. …………..………………………..…………и с участието на…………………….прокурора…………изслуша докладваното от съдията В**…..............гр.д.№54

по описа за 2017 год. и за да се произнесе взе предвид следното:

           Делото е образувано по иск от „ГТ-в** т**“ ЕООД-гр.В** и ЕТ“Ф**-Г-И**Й**“-гр.В* против „Ф**-Г“ООД /в несъстоятелност/-В** и „Т**б**“АД-С** с правно основание чл.26,ал.1 ЗЗД във вр. с чл.167,ал.3 ЗЗД във вр. с чл.166,ал.2 ЗЗД,вр. с чл.167,ал.3 ЗЗД,вр. с чл.170 ЗЗД.С исковата молба се иска от съда да прогласи за нищожни на посочените основания три договорни ипотеки,сключени между ответниците „Ф**-Г“ООД и „Т**б**“АД-С**, материализирани в НА №084, томII,рег.№2418,н.д. №284 от 2007г. на нотариус Ц** Д.,НА №083,томII,рег.№2417,н.д. №283 от 2007г. на нотариус Ц** Д. и НА №073,томIII,рег.№7937,н.д. №473 от 2009г. на нотариус Ц** Д..

           На настоящия състав на съда е служебно известно,че пред ВОС е било висящо т.д.№56/17г., което е прекратено с определение от 11.01.19г. , което определение в момента е предмет на обжалване пред САС.Определението е приложено по настоящето дело на стр.314.Видно от определението предявен е иск от „ГТ-в** т**“ ЕООД-гр.В** и ЕТ“Ф**-Г-И** Й**“-гр.В** против „Ф**-Г“ООД /в несъстоятелност/-В** и „Т**б**“АД-С**с правно основание чл.26,ал.1 ЗЗД във вр. с чл.167,ал.3 ЗЗД във вр. с чл.166,ал.2 ЗЗД,вр. с чл.167,ал.3 ЗЗД,вр. с чл.170 ЗЗД с цена на иска 97 366,70лв. Поискали са от съда да прогласи за нищожни три договорни ипотеки,сключени между ответниците „Ф**-Г“ООД и „Т** б**“АД-С**, материализирани в НА №084, томII,рег.№2418,н.д. №284 от 2007г. на нотариус Ц* Д.,НА №083,томII,рег.№2417,н.д. №283 от 2007г. на нотариус Ц** Д. и НА №073,томIII,рег.№7937,н.д. №473 от 2009г. на нотариус Ц** Д..

       Съдът констатира,че спорът по настоящето дело е индентичен като предмет , страни и правно основание със спора по т.д.№56/17г.

       С оглед индентичността на спора по двете дела съдът счита,че производството по настоящето дело е недопустимо,поради което същото следва да бъде прекратено.

         Предвид гореизложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         Прекратява производството по делото.

         Определението може да бъде обжалвано пред Апелативен съд-София в едноседмичен срок от връчване на препис на страните с частна жалба.

 

 

 

                                   Окръжен съдия: