Съдебни заседания за юни 2019
СПИСЪК НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2019 г.
ДАТА ДЕН ВИД НА ДЕЛАТА СЪДИИ ЗАЛА
04.06.2019 ВТОРНИК НОХД І инст. И.Илиев 3
    с 2 съдебни заседатели    
    99/2019-9:30    
         
    Т.Д. І инст. В.Младенова 13
    3/2019-11:00    
    19/2019-11:00    
05.06.2019 СРЯДА ГР.Д. ІІ инст. Д.Маринова 13
    173/2019-9:30 С.Стоянова  
      Г.Йончев  
         
         
    НОХД І инст. Л.Лозанов 3
    с 2 съдебни заседатели    
    243/2018-10:00    
         
         
    ГР.Д. І инст. С.Стоянова 11
    с участие на прокурор    
    179/2019-10:30    
         
    ГР.Д. І инст. Д.Маринова 11
    103/2019-11:00    
         
06.06.2019 ЧЕТВЪРТЪК НОХД ІІ инст. И.Илиев 3
    106/2019-9:30 В.Стоянов  
    114/2019-9:30 Р.Денова  
    115/2019-9:30    
         
    НОХД І инст. В.Василев 13
    с 3 съдебни заседатели Д.Маринова  
    70/2018-11:00    
         
         
    НОХД ІІ инст. А.Петкова 3
    74/2019-11:00 В.Стоянов  
      Г.Йончев  
         
07.06.2019 ПЕТЪК НОХД І инст. Л.Лозанов 3
    с 2 съдебни заседатели    
    76/2019-09:30    
         
         
    ГР.Д. І инст. Г.Йончев 13
    323/2018-11:00    
         
11.06.2019 ВТОРНИК ГР.Д. ІІ инст. В.Василев 13
    164/2019-09:30 А.Петкова  
    165/2019-09:30 В.Младенова  
         
12.06.2019 СРЯДА ГР.Д. ІІ инст. Д.Маринова 13
    166/2019-9:30 С.Стоянова  
    184/2019-9:30 Г.Йончев  
         
         
    Т.Д. І инст. С.Стоянова 13
    13/2019-10:30    
         
    ГР.Д. І инст. Д.Маринова 13
    с участие на прокурор    
    126/2019-11:00    
    151/2019-11:00    
         
13.06.2019 ЧЕТВЪРТЪК НОХД ІІ инст. Л.Лозанов 3
    111/2019-9:30 В.Стоянов  
      Р.Денова  
         
18.06.2019 ВТОРНИК ГР.Д. ІІ инст. В.Василев 13
    181/2019-9:30 А.Петкова  
    188/2019-9:30 В.Младенова  
         
    ГР.Д. І инст. А.Петкова 13
    30/2019-10:30    
         
         
    Т.Д. І инст. В.Василев 13
    47/2016-11:00    
         
19.06.2019 СРЯДА НОХД ІІ инст. И.Илиев 13
    245/2018-10:00 Л.Лозанов  
      Р.Денова  
         
20.06.2019 ЧЕТВЪРТЪК НОХД ІІ инст. И.Илиев 3
    100/2019-9:30 В.Стоянов  
    116/2019-9:30 Р.Денова  
         
    ЧНД Л.Лозанов 13
    95/2019-11:00 В.Стоянов  
      Р.Денова  
         
         
21.06.2019 ПЕТЪК Т.Д. І инст. В.Младенова  
    14/2018-10:30    
         
    Т.Д. І инст. Г.Йончев  
    29/2018-11:00    
    8/2019-11:00    
         
25.06.2019 ВТОРНИК ГР.Д. ІІ инст. В.Василев 13
    198/2019-9:30 А.Петкова  
      В.Младенова  
         
    ГР.Д. І инст. А.Петкова 13
    403/2018-10:30    
         
    Т.Д. І инст. А.Петкова 13
    9/2019-10:30    
         
    ГР.Д. І инст. В.Василев 11
    584/2014-11:00    
         
26.06.2019 СРЯДА ГР.Д. І инст. С.Стоянова 13
    410/2018-11:00    
    362/2018-11:30    
         
    ГР.Д. І инст. Д.Маринова 11
    109/2019-11:00    
         
27.06.2019 ЧЕТВЪРТЪК НОХД ІІ инст. Л.Лозанов 3
    107/2019-9:30 В.Стоянов  
    108/2019-9:30 Р.Денова  
    113/2019-9:30    
    112/2019-10:00