НОХД № 258-2017

П Р И С Ъ Д А

 

10

гр. Видин, 01.02.2018год.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД в публично

Съдебно    заседание   на      първи       февруари,

Две хиляди и осемнанадесета година, в състав:

                         

                                                  Председател:     Р. Д.

                  

                    Съдебни Заседатели: 1. С.И.

 

  1. Л.Н.

                                                

При   участието на секретаря: И. К.

и   прокурорът: В. Д. сложи за разглеждане

НОХ Дело № 258 по описа за 2017г., докладвано

от съдията Р. Д.

Въз основа на данните по  делото и Закона

 

 

П Р И С Ъ Д И:

        

 

ПРИЗНАВА подсъдимия И.Й.И., роден на ***г***, българин, български гражданин, разведен, неосъждан с ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 06.10.2014г. около 17:00ч. в с.Тополовец, общ.Ружинци, обл.Видин, на ул. „Волгоград“ срещу дом №11, при управление на МПС – л.а.“ФИАТ-УЛИСЕ“ с рег.№*****, нарушил правата за движение по чл.21, ал.1 от ЗДвП, а именно „При избиране скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено да се превишават следните стойности на скоростта км/h: Категория „В” – населено място – 50км/ч“, като се движел с 69км/ч, напуснал пътното платно и се блъснал в бетонен стълб, като по непредпазливост причинил смъртта на В. Д. О. ***, с ЕГН:********** и средна телесна повреда на К.И.М. ***, ЕГН:**********, изразяваща се в трайно затруднение движението на горен, десен крайник, поради което и на основание чл.343, ал.4, във вр. с ал.3, буква „б“, предл.І-во, във вр. с чл.342, ал.1 от НК, във вр. с чл.21, ал.1 от ЗДвП, във вр. с чл.36 и чл.54 го ОСЪЖДА и му определя наказание „Лишаване от свобода”, за срок от 3/три/ години, което наказание на основание чл.58а от НК намалява с 1/3, т.е. определя окончателно наказание в размер на 2/две/ години „Лишаване от свобода”.

На основание чл.66 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието с изпитателен срок от 5/пет/ години.

На основание чл.343г от НК ПОСТАНОВЯВА „Лишаване от право да упражнява определена професия или дейност” по чл.37, ал.1, т.7 – „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 4/четири/ години.

 

ОСЪЖДА подсъдимия И.Й.И., ЕГН:********** със снета по – горе самоличност, да заплати на К.И.М., с ЕГН:********** направените от него разноски на ДП в размер на 480/четиристотин и осемдесет/ лева с ДДС.

 

ОСЪЖДА подсъдимия И.Й.И., ЕГН:********** със снета по – горе самоличност, да заплати сумата от 260 /двеста и шестдесет/ лева – разходи на ДП по сметка на ОД на МВР- Видин за извършени авто-техническа и две съдебно-медицински експертизи.

 

Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана пред Софийски Апелативен съд в 15 дневен срок от днес.

 

 

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                            

 

                        СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

                                                                    

 

 

                                                                       2.