НОХД № 317-2018

Определение по Наказателно дело 317/2018г.

 

                                 П Р И С Ъ Д А

 

                                                        №41

                                     гр.Видин, 21 май 2019 год.

                            В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ВИДИНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, на двадесет и първи май, две хиляди и деветнадесета година, в открито съдебно заседание, в следния състав:                                

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р. Д.

                       СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. Д.Д.

  1. Р.К.

 

           на секретаря  Н. К.

           в присъствието на прокурора  Л. Ц.  

           разгледа докладвано от съдията Р. Д.

           НОХД №317     по описа за   2018   година.

           Въз основа на данните по делото и Закона

 

                                      П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Т.Р.  /T. R./ - гр. Зайчар Република Сърбия, с персонален номер JMB :********* от Република Сърбия, роден на ***г. в гр.Зайчар, Република Сърбия, адрес по паспорт: гр.З., ул.“Т.“ , сърбин, сръбски гражданин, неженен, неосъждан за ВИНОВЕН в това, че на 31.03.2018г. в 08:30 часа на ГКПП „Връшка чука“, област Видин, при влизане в страната от Република Сърбия без надлежно разрешително пренесъл през границата на страната 4 500/четири хиляди и петстотин/ броя таблетки „Rivotril“ -2mg - съдържащи рисково наркотично вещество – „клоназепам“, на обща стойност 2250/две хиляди двеста и петдесет/ лева, за което и на основание чл.242, ал.2, предложение 2 от НК го ОСЪЖДА, като му налага наказание „лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години и глоба в размер на 10000/десет хиляди/лева.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода” с изпитателен срок от 3 /три/ години, считано от влизане на присъдата в сила.

На основание чл.242, ал.7 от НК, веществени доказателства както следва: 2 броя опаковки – полиетиленов плик и чувал, съдържащи рисково наркотично вещество „Клоназепам“ 4 500 броя таблетки „Ривотрил“ с общо тегло от 765 грама, намиращи се на съхранение в Агенция „Митници“ – гр. София, предмет на контрабандата, предадени с приемо-предавателен протокол 56764 от 09.08.2018г., се отнемат в полза на държавата.

Веществени доказателства - 2 броя стека празни опаковки, групирани както следва в купчина, прихваната с ластик от 25 броя опаковки с правоъгълна форма, бели на цвят със сини, с надпис на кутиите „Rivotril“ на червен фон /“Klonazepam“/2mg „tablet“ с отбелязан производител „Galenika a.d“ и с поставен холограмен стикер с надбип „Република CRBИJA, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВЛА АЛИМС“, и 21бр. опаковки с правоъгълна форма, бели на цвят със сини, с надпис на кутиите „Rivotril“ на червен фон, /“Klonazepam„/2mg  „tablet“ с отбелязан производител „Galenika a.d“ и с поставен холограмен стикер с надпис „РЕПУБЛИКА CRBИJA, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВЛА АЛИМС“, както и 2бр. стека с листовки за употреба, групирани в купчина, прихваната с ластик от 26 броя листовки за употреба на медикамента „Rivotril“ 2mg и от 20 броя листовки за употреба на медикамента „Rivotril“ 2mg – да се унищожат, шест месеца след влизане на присъдата в сила.

ОСЪЖДА подсъдимия Т.Р.  /T. R./, със снета по делото самоличност, да заплати по сметка на Митница-Лом сумата 2 530.26/две хиляди петстотин и тридесет и двадесет и шест ст./ лева, разходи на ДП, както и да заплати по сметка на Окръжен съд Видин направените разноски по делото за вещи лица и преводач в размер на 271.52/двеста седемдесет и един и петдесет и две ст./ лева.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протестиране в 15 дневен срок от днес пред Апелативен Съд - София.

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                  СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                  

 

                                                                       2.