ЧНД № 84-2019

Определение по Наказателно дело 84/2019г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

В ИМЕТО НА НАРОДА

Гр.Видин, 21.05.2019година

Окръжен съд - град Видин, в закрито заседание, проведено на двадесет и първи май, две хиляди и деветнадесена година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р. Д.

ЧЛЕНОВЕ: 1. Л. Н.

  1. Б. Б.

след като разгледа докладваното от съдията Д. частно наказателно дело №84 по описа за 2019година на Окръжен съд Видин и за да се произнесе, взе предвид следното:

В Окръжен съд - Видин е постъпила частна жалба с №1528/10.05.2019 година от Н.М.Л., постъпила в Софийски апелативен съд на 02.05.2019 година, препратена в Окръжен съд Видин за администриране, с която Л. обжалва определение №61, постановено на 18.04.2019 година в закрито заседание по частно наказателно дело №84 по описа за 2019 година на Окръжен съд, с което определение е потвърдено Постановление на Окръжна прокуратура - Видин, постановено на 02.04.2019година, с което му е наложена ограничителна мярка „забрана за напускане пределите на Република България" по преписка №567/2019година, по досъдебно производство №22/2019 година на ГПУ-Видин.

В частната жалба се твърди, че атакуваното определение е неправилно, незаконосъобразно, необосновано, постановено при неправилно прилагане на материалния и процесуалния закон за деяние, съставляващо маловажен случай, както и при нарушение на човешките му права и свободи.

Съдът, след като се запозна с атакуваното определение констатира, че в същото с постановяването му е отбелязано, че е окончателно. Поради това, така подадената частна жалба е недопустима и следва да бъде върната на частния жалбоподател.

Водим от горните съображения, съдът ОПРЕДЕЛИ:

ВРЪЩА частна жалба №1528/10.05.2019 година, срещу Определение на Окръжен съд- Видин от 18.04.2019 година подадена от Н.М.Л., като настоящото определение да се връчи освен на него и на служебния му защитник по делото адвокат С. Г. от АК - Видин..

Определението за връщане на частната жалба подлежи на обжалване по реда на глава XXII от НПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: