НОХД № 301-2018

Присъда по Наказателно дело 301/2018г.

 

П Р И С Ъ Д А

 

№ 10

гр.Видин, 28 януари 2019г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ВИДИНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД

          На двадесет и осми януари две хиляди и деветнадесета година

         в открито съдебно заседание, в следния състав:

                                

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.Л.

                                ЧЛЕН СЪДИЯ: Р.Д.

                      СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ:1. С.К.

 1. Р. К.
 2. Б.Б.

 

           на секретаря  А.А.

           в присъствието на прокурора П.В.    

           разгледа докладвано от съдията Л.Л.

           НОХД №301     по описа за   2018   година.

           Въз основа на данните по делото и Закона

 

 

                                      П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия М.Г.Ф. – роден на ***г. в с. Г., живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН, в това че при условията на опасен рецидив на 28.03.2018г. в с. . обл.. в жилищна постройка, находяща се на ул. „*********“ №*****, в съучастие като съизвършител с И.Д.М., умишлено умъртвил С.Т.Т. с ЕГН:********** ***, за което и на основание чл.116, ал.1, т.12, предл. 1, във вр. с чл.115, във вр. с чл.29, ал.1, б. „б“, във вр. с чл.20, ал.2 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М.Г.Ф., като му определя наказание „Лишаване от свобода” за срок от 18 /осемнадесет години/ години, което на основание чл.373, ал.2 от НПК във вр. с чл.58а, ал.1 от НК, намалява с 1/3, респективно с 6 години и НАЛАГА на подсъдимия М.Г.Ф. наказание „Лишаване от свобода” за срок от 12 години, при първоначален „строг“ режим, съобразно чл.57, ал.1, т.2, б. „а“ и „б“ от ЗИНЗС.

На основание   чл. 59, ал.1 и 2 от НК ЗАЧИТА времето от 01.04.2018г. продължаващо и към настоящия момент, през което подсъдимия М.Г.Ф. е бил задържан по ЗМВР, по чл.64, ал.2 от НПК и по наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“, което време приспада от срока на наложеното му наказание „лишаване от свобода“.

 

         ПРИЗНАВА подсъдимия И.Д.М.роден на ***г***, българин, български гражданин, с основно образование, разведен, пенсионер по болест, осъждан, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН, в това че на 28.03.2018г. в с. Г., обл.В., в жилищна постройка, находяща се на ул. „*********“ №**** в съучастие като съизвършител с М.Г.Ф. умишлено умъртвил С.Т. Т., с ЕГН:**********,***, за което и на основание чл.116, ал.1, т.12, предл. 1, във вр. с чл.115, във вр. с чл.29, ал.1, б. „б“, във вр. с чл.20, ал.2 от НК ОСЪЖДА подсъдимия И.Д.М., като му определя наказание „Лишаване от свобода” за срок от 18 /осемнадесет години/ години, което на основание чл.373, ал.2 от НПК във вр. с чл.58а, ал.1 от НК, намалява с 1/3, респективно с 6 години и НАЛАГА на подсъдимия И.Д.М. наказание „Лишаване от свобода” за срок от 12 години, при първоначален „строг“ режим, съобразно чл.57, ал.1, т.2, б. „а“ и „б“ от ЗИНЗС.

На основание   чл. 59, ал.1 и 2 от НК ЗАЧИТА времето от 01.04.2018г. продължаващо и към настоящия момент, през което подсъдимия И.Д.М. е бил задържан по ЗМВР, по чл.64, ал.2 от НПК и по наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“, което време приспада от срока на наложеното му наказание „лишаване от свобода“.

ОСЪЖДА подсъдимите М.Г.Ф. и И.Д.М., СОЛИДАРНО да заплатят на гражданския ищец Л.Б.Т. с ЕГН ********** сумата от 20000 лева, като обезщетение за неимуществени вреди, ведно със законната лихва от 28.03.2018г. до окончателното изплащане.

ОСЪЖДА подсъдимите М.Г.Ф. и И.Д.М., СОЛИДАРНО да заплатят на гражданския ищец Т.А.Т. с ЕГН ********** сумата от 20000 лева, като обезщетение за неимуществени вреди, ведно със законната лихва от 28.03.2018г. до окончателното изплащане.

ОСЪЖДА подсъдимите М.Г.Ф. и И.Д.М., СОЛИДАРНО да заплатят на гражданския ищец В.Т.П. с ЕГН ********** сумата от 8000 лева, като обезщетение за неимуществени вреди, ведно със законната лихва от 28.03.2018г. до окончателното изплащане, като ОТХВЪРЛЯ гражданския иск в останалата му част до 10000 лева, като неоснователен.

ОСЪЖДА подсъдимите М.Г.Ф. и И.Д.М., със снета по-горе самоличност, да заплатят солидарно по сметка на ОД на МВР Видин сумата от 6 756.44 лв. - разходи на ДП, както и ДТ върху уважената част на гражданските искове, респ. в размер на 1920 лева и ДТ в размер на 5 лева при служебно издаване на изпълнителен лист, платими по сметка на Окръжен съд - Видин.

ОСЪЖДА подсъдимите М.Г.Ф. и И.Д.М., със снета по-горе самоличност, да заплатят солидарно на гражданските ищци Л.Б.Т., Т.А.Т. и В.Т.П. сумата от 450 лева, разходи за повереник.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА:

 1. Иззети с протокол за оглед на местопроизшествие от 01.04.2018г.:
 • обект № 1 - 1 бр. покривка за легло, синьо-жълта на цвят, тип „албена";
 • обект № 2 - 1 бр. обтривка с дестилирана вода, иззета от червено- кафяви петна по повърхността на готварска печка;
 • обект № 3 - 1 бр. проба от мазилка, покрита с червено-кафяви петна;
 • обект № 4 - 1 бр. контролна проба от мазилката;
 • обект № 5 - 1 бр. нож с обща дълж. 22 см., с дълж. на острието - 11 см., с черно-бяла дръжка;
 • обект № 6 - 1 бр. светло сини на цвят дънки, марка „New jeans" с червено-кафяви петна в областта на двете колена;
 • обект № 7 - 1 бр. никелирана тръба с дълж. 23 см., с диаметър 20 мм., сплескана от двете страни;
 • обект № 8 - 1 бр. черно на цвят желязо с дълж. 85 см. с неправилна

форма;

 • обект № 9 — 1 бр. никелирана тръба с дълж. 90 см. и диаметър 20 мм., сплескана от едната страна;
 • обект № 10 - 1 бр. риза, шарена на цвят с преобладаващ сиво-кафяв цвят, с червено-кафяви петна по гърба и яката;
 • обект № 11-1 бр. дървено парче с неправилна форма.
 1. Иззети с протокол за претърсване и изземване от 01.04.2018г.:
 • обект № 1 - 1 бр. избеляла със зелен оттенък връхна дреха, тип „ватенка" с кафява вълна от вътрешната страна с две петна червеникаво- кафяви на цвят на яката на същата;
 • обект № 2 - 1 бр. детски спален чувал, шарен на цвят с петна с различна форма в червено-кафяв цвят;
 • обект № 3 - 1 чифт черни на цвят маратонки, с надпис "******";
 • обект № 4 - част от перде с розов цвят, в долната част на което се наблюдават петна с червено-кафяв цвят;
 • обект № 5 — част от мазилка от стената с течност по същата в червено-кафяв цвят;
 • обект № 6 - контролна проба от мазилката;
 • обект № 7 - 1 бр. парче от балатум с размери 1 м. на 0,5 м., с червено-кафяви петна по него;
 • обект № 8 - 1 чифт черни гумени галоши с вълна в тях с петна с червено-кафяв цвят;
 • обект № 9 - 1 бр. обтривка с дестилирана вода от пръски в червено- кафяв цвят по страничната повърхност на готварска печка;
 • обект № 10 - 1 бр. част от дърво с неправилна форма с червено- кафяво петно по него;
  1. Иззети с протокол за оглед на труп от 04.2018г.:
 • обект № 1 - косми, иззети от дясната ръка на С.Т. Т.;
 • обект № 2 - 1 бр. панталон, 1 бр. клин, 1 бр. черни слипове, 2 бр. чифта чорапи - вълнени и изкуствени, 1 бр. яке, 1 бр. вълнен пуловер, 1 бр. риза, 1 бр. тениска;
 • обект № 3 - косми от главата на С.Т. Т.;
 • обект № 6 - обтривка от ануса от трупа на С. Т. Т.;
 1. Иззети с протоколи за вземане на образци за сравнително изследване от М.Г.Ф.:
 • обект № 1 - обтривка с марля от половия член на Ф. от дата 03.04.2018г.;
 • обект № 1 - косми от главата на Ф. от дата 18.04.2018г.;
 • обект № 1 - обтривка с тампон, иззета от устната кухина на Ф. от дата 26.04.2018г.;
 1. Иззети с протоколи за вземане на образци за сравнително изследване от И.Д.М.:
 • обект № 1 - обтривка с марля от половия член на М. от дата 03.04.2018г.;
 • обект № 1 - косми от главата на М. от дата 18.04.2018г.;

- обект № 1 - обтривка с тампон, иззета от устната кухина на М. от дата 26.04.2018г.

да се унищожат /металните предмети чрез деформиране, останалите- чрез изгаряне/ в срок не по-рано от една година, след влизане на присъдата в сила.

          Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15 дневен срок от днес пред Апелативен съд гр. София.

                                                                            

 

                      

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                       ЧЛЕН СЪДИЯ:

 

                                  СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

                                                                    

 

                                                                                2.

 

                                                                                 3.