ВГРД № 142-2019

Определение по Гражданско дело 142/2019г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 101

гр. В**,      07.05.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВОС, гражданско отделение, в закрито заседание на седми май

две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

Председател:В** В**

  

 

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията В** въззивно гражданско дело №142 по описа за 2019г., за да се произнесе взе предвид следното:

При служебния доклад по делото Председателят на Окръжен съд-В** констатира, че осем от десетте съдии от съда са се отвели от разглеждане на делото, поради което разглеждането му е невъзможно.

Предвид на това производството по делото следва да бъде прекратено, а същото следва на основание чл.23,ал.3 от ГПК да бъде изпратено на АС-С** за определяне на друг равен съд,който да го разгледа.

       Водим от горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

             Прекратява производството по делото.

На основание чл.23,ал.3 от ГПК същото да бъде изпратено на АС-С** за определяне на друг равен съд, който да го разгледа.

 

 

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВОС: