НОХД № 292-2017

Присъда по Наказателно дело 292/2017г.

П Р И С Ъ Д А

 

№ 64

гр. Видин, 21.09.2018 год.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

         ВИДИНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение,

на двадесет и първи септември две хиляди и осемнадесета година в открито съдебно заседание, в следния състав:  

                                                                 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:Л.Л

                                                                                         

       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.С.К.

  1. Т.В.

                                          

на секретаря   А.А.                  

в присъствието на прокурора М. К.

разгледа докладвано от председателя Л.Л

НОХ дело № 292 по описа за 2017 год. като взе предвид данните по делото и закона

                                         П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимият Х.Г.Г. – роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, неосъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 21.11.2016г. на ГКПП „Дунав мост 2“ -Видин-Калафат при излизане от Р.България към Р.Румъния, с влекач марка *****“, модел „****“ с ДК ****, с прикачено към него полуремарке марка „****“ модел „****“ с ДК № ***** без надлежно разрешително по ЗКНВП, пренесъл през границата на страната, високорисково наркотично вещество – коноп, опаковано в 158 пакета, укрити в кухини в задната и страничните части на кабината на влекача с общо нетно тегло 99228.77 гр. с концентрация на активен компонент тетрахидроканабинол от 3% до 21% на обща стойност 595 372.62/петстотин деветдесет и пет хиляди триста седемдесет и два лева и шестдесет и две стотинки/, поради което и на основание чл.242, ал.2 във вр. с чл.18, ал.1 във вр. с чл.58, б. „а“ във вр. с чл.55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК ОСЪЖДА подсъдимият Х.Г.Г. и му налага наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 години, при първоначален „общ“ режим, съобразно чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС, като на основание чл.304 във вр. с чл.303, ал.1 от НК, ОПРАВДАВА подсъдимия Х.Г.Г. по обвинението му за довършено престъпление по чл.242, ал.2 от НК.

ПРИЗНАВА подсъдимият Х.Г.Г., със снета по-горе самоличност, за ВИНОВЕН в това, че на 21.11.2016г. на ГКПП „Дунав мост 2“-Видин-Калафат и по пътя от гр.П. до ГКПП „Дунав мост 2“ Видин-Калафат, без надлежно разрешително, държал с цел разпространение високорисково наркотично вещество – коноп, в особено големи размери, опаковано в 158 пакета, укрити в кухини в задната и страничните части на кабината на влекач марка „*****“, модел „****“ с ДК № ******, с прикачено за него полуремарке марка „*****“ , модел „****“ с ДК № ***, с общо нетно тегло 99228.77 гр. с концентрация на активен компонент тетрахидроканабинол от 3% до 21% на обща стойност 595 372.62/петстотин деветдесет и пет хиляди триста седемдесет и два лева и шестдесет и две стотинки/, поради което и на основание чл.354а, ал.2 във вр.с ал.1 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК ОСЪЖДА подсъдимият Х.Г.Г. и му налага наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 години, при първоначален „общ“ режим, съобразно чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС.

На основание чл.23, ал.1 от НК, НАЛАГА на подсъдимият Х.Г.Г., със снета по-горе самоличност, едно, най-тежкото от определените за всяко престъпление наказание, респ. „лишаване от свобода“ за срок от 3 години при първоначален „общ“ режим, съобразно чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС.

На основание чл. 242, ал.7 от НК, ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА предмета на контрабандата – високорисково наркотично вещество коноп, с общо нетно тегло 99228,77 грама, с концентрация на активен компонент тетрахидроканабинол от 3% до 21% на обща стойност 595 372.62 лева, като 158 броя представителни проби от наркотичното вещество са на съхранение в ГПУ – Видин, а останалата част от наркотичното вещество е предадена в ЦМУ, отдел „НОП“, с приемо-предавателен протокол № 47621/19.05.2017г.

На основание чл. 242, ал.8 от НК, ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА превозното средство послужило за превозване на стоките предмет на контрабандата- влекач марка „*****“, модел „***“ с ДК № ******* ведно с контактен ключ /намиращи са на съхранение в ГПУ – Видин/ и СРМПС част 2, №******

На основание чл.354а, ал.6 от НК, ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА предмета на престъплението – високорисково наркотично вещество коноп, с общо нетно тегло 99228,77 грама, с концентрация на активен компонент тетрахидроканабинол от 3% до 21% на обща стойност 595 372.62 лева, като 158 броя представителни проби от наркотичното вещество са на съхранение в ГПУ – Видин, а останалата част от наркотичното вещество е предадена в ЦМУ, отдел „НОП“, с приемо-предавателен протокол № 47621/19.05.2017г.

На основание чл. 354а, ал.6 от НК, ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА средството на престъплението- влекач марка „*********“, модел „*********“ с ДК **********, ведно с контактен ключ /намиращи са на съхранение в ГПУ – Видин/ и СРМПС част 2, № ********

На основание чл.59, ал.1 от НК, зачита времето от 22.11.2016г. до 26.07.2017г. /времето през което подсъдимия Х.Г. Г. е бил задържан: с постановление на прокурора за 72 часа, считано от 16.30ч. на 22.11.2016г.; по мярка за неотклонение „задържане под стража“, считано от 24.11.2016г.; по мярка за неотклонение „домашен арест“, считано от 30.03.2017г. до 26.07.2017г./, което време приспада от наложеното на подсъдимия Х.Г.Г. наказание „лишаване от свобода“, при спазване на регламента на т.т.1 и 2 на ал.1 на чл.59 ат НК.

Вещественото доказателство полуремарке марка „*********“ , модел „*******“ с ДК № ***** да се върне на неговия собственик Л.Ц.К. /намиращи са на съхранение в ГПУ – Видин/, ведно със СРМПС част 2, №*******, след влизане на присъдата в сила.

Веществените доказателства телефон „***** с Имей: ******* и телефон „******“ с Имей: ********** със СИМ карта наВиваком“, да се върнат на собственика им подсъдимият Х.Г.Г., след изтичане на 6 месеца от влизане на присъдата в сила.

Вещественото доказателство GPS навигация „********“, фабричен ********* да се върне на собственика му- подсъдимият Х.Г.Г., след изтичане на 6 месеца от влизане на присъдата в сила.

Веществените доказателства – международна товарителница без номер и писмена спецификация на товара да останат към делото, на основание чл.112, ал.4 от НПК.

Вещественото доказателство – обект № 159 – 3 бр. полеви наркотеста NIK-E, да се унищожат след изтичане на 6 месеца от влизане на присъдата в сила.

Вещественото доказателство № 160 – метална шестоъгълна отвертка с две видии, да бъдат унищожени, чрез механична деформация, след изтичане на 6 месеца от влизане на присъдата в сила.

ОСЪЖДА подсъдимият Х.Г.Г., със снета по-горе самоличност, да заплати на РДГП – Р.сумата от 346,28 лева, както и да заплати на ОД на МВР – Видин сумата от 5074,80 лева, които суми са разходи на ДП за извършване на експертизи, както и да заплати по сметка на ВСС сумата от 120 лева разходи в производството пред ВОС за възнаграждения за ВЛ.

Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесет дневен срок от днес пред СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД.

 

 

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          

 

 

 

                                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.

 

 

                                                                                           2.