ВЧГРД № 127-2019

Определение по Гражданско дело 127/2019г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №27

 

гр. Видин , 02.04.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Видинският окръжен съд, в закрито заседание на втори април две хиляди и деветнадесета година, в състав

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ : В.М.

След извършване на проверка за допустимостта на предявените искове, за разглеждане на които е образувано гр.д. № 127/2019г. по описа на ВОС, установи следното:

 

Делото е образувано въз основа на искова молба на К.И.Б. *** против А…с пр. основание чл.49 ЗЗД за обезвреда на материални и нематериални вреди от противоправно поведение на длъжностни лица на ответника, във връзка с издадена справка, съдържаща неистински данни за притежаваната от него недвижима собственост.

Съдът предвид вмененото му от закона задължение да следи служебно по всяко време за допустимостта на производството, намира, че са налице две идентични производства пред Видински окръжен съд. Съгласно разпоредбата на чл.126 ал.1 от ГПК, която е императивна, когато пред съдилищата има висящи две производства между едни и същи страни и с еднакъв предмет, по-късно образуваното дело се прекратява. В настоящия случай пред ВОС е висящо грд № 6/2018г, между същите страни , същия предмет , както и претендиране на обезщетение за вреди по чл.49 ЗЗД, което е на етап постановяване на съдебен акт.

 

Водим от горното и на основание чл.126, ал.1 ГПК Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 127/2019г. по описа на ВОС, поради завеждане по-рано на дело между същите страни и със същия предмет, а именно гр.д. №6/2018г. по описа на ВОС.

Определението подлежи на обжалване пред САС в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: