ВГРД № 79-2019

Определение по Гражданско дело 79/2019г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 77

гр. Видин,28.03.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Окръжен съд Видин, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесети април две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

Председател: В. В.

     ЧЛЕНОВЕ: А. П.     

     В. М.

 

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията П. гражданско дело № 79 по описа за 2019г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.435,ал.4 ГПК, образувано по въззивна жалба от К.М.К. против действия на ЧСИ В.Т., изразяващи се в изпращане на покана за доброволно изпълнение .

Жалбата е подадена до Окръжен съд Видин, вместо чрез ЧСИ Т., който следва да я администрира и изпълни процедурата по чл.436 ГПК.

Предвид горното, производството пред настоящата инстанция следва да се прекрати и делото се изпрати на ЧСИ В.Т. за администрирането й.

           Водим от горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 79 по описа за 2019 г. на ВОС.

Изпраща делото на ЧСИ В.Т. за администриране на жалбата.

             Определението не подлежи на обжалване.

              

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ :                             ЧЛЕНОВЕ: