Бюлетин април 2019

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЛА НАСРОЧЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ

ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ

 

3  април 2019 г.

 

Съдебно заседание по наказателно дело от общ характер № 70/2018 година – 11:00 часа

 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Видин против С.Д.С., обвинен в извършване на престъпление по чл.242, ал.4 във вр. с ал.2 от НК  и престъпление по чл. 354а, ал.2, изр.2, предл.ІІІ, във вр. с ал.1, предл. 4 от НК .

Повдигнатото на  подсъдимия обвинение е за това, че :

  1. Ha 06.09.2014г., на ГКПП – В., обл.В., на излизане от Р.България, с товарна композиция състояща се от полу ремарке с полски регистрационен №, теглено от влекач с полски регистрационен № без надлежно разрешително по ЗКНВП, пренесъл през границата на страната, високорисково наркотично вещество- хероин с общо нето тегло 198,080 /сто деветдесет и осем килограма и осемдесет грама/ кг., и концентрация на активния компонент /диацетилморфин/ - 62,44 %, на обща стойност 31 692 800 /тридесет и един милиона, шестстотин деветдесет и две хиляди, и осемстотин /лв., разпределено в пакети , укрити в тридесет и четири на брой кашона, находящи се в полуремаркето на товарната композиция, всеки един от тях опакован в зебло и облепен с бежово тиксо в двата си края с надпис върху същите в лицевата част - „24 TAKIM /48Ad/, а именно: 5415 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5940 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5950 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5800 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5950 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5955 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5940 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5955 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5915 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5950 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5925 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5460 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5905 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5950 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5420 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5940 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5935 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5935 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5915 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5945 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5915 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5930 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5910 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5920 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5935 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5950 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5445 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5880 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5935 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5460 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5880 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5425 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5935 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5460 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %, като предметът на контрабандата е в особено големи размери и случаят е особено тежък - престъпление по чл.242, ал.4 във вр. с ал.2 от НК.
  2. За времето от 05.09.2014г. до 06.09.2014г. по пътя от ГКПП-К. А. до ГКПП – В., без надлежно разрешително по ЗКНВП, държал в товарна композиция състояща се от полуремарке с полски регистрационен №****** , теглено от влекач с полски регистрационен № , с цел разпространение, високорисково наркотично вещество - хероин, с общо нето тегло 198,080 /сто деветдесет и осем килограма и осемдесет грама/ кг., и концентрация на активния компонент /диацетилморфин/ - 62,44 %, на обща стойност 31 692 800 /тридесет и един милиона, шестстотин деветдесет и две хиляди, и осемстотин /лв., разпределено в пакети , укрити в тридесет и четири на брой кашона, находящи се в полуремаркето на товарната композиция, всеки един от тях опакован в зебло и облепен с бежово тиксо в двата си края с надпис върху същите в лицевата част - „24 TAKIM /48Ad/ , а именно: 5415 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5940 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5950 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5800 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5950 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5955 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5940 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5955 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5915 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5950 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5925 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5460 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5905 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5950 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5420 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5940 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5935 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5935 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5915 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5945 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5915 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5930 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5910 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5920 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5935 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5950 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5445 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5880 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5935 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5460 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5880 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5425 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5935 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5460 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %, което е в особено големи размери - престъпление по чл. 354а, ал.2, изр.2, предл.ІІІ, във вр. с ал.1, предл. 4 от НК .

 

5 април 2019 г.

 

Съдебно заседание по наказателно дело от общ характер № 146/2018 година – 10:00 часа

 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Видин против Ц.Л.Т., обвинен в извършване на престъпление по престъпление по чл. 343 ал.1 б"в" във вр. с чл. 342 ал.1 от НК във вр. с чл. 21 ал.1 от ЗДвП.

 Повдигнатото на  подсъдимия обвинение е за това, че:

На 18.11.2017г. в гр.Видин на улица" Ц. И. А." , в близост до варов възел „ В.", движейки се от гр.Видин в посока към с. Н., при управление на моторно превозно средство- лек автомобил" О." , модел" А" с per. №  , лична собственост, нарушил правилата за движение- чл. 21 ал.1 от ЗДвП- движейки се с превишена скорост от 80 км/ч. при максимално разрешена скорост за населено място от 50 км/ч. и по непредпазливост причинил смъртта на пешеходеца И. М. А.- ЕГН:  от с. Н.

Престъпление по чл. 343 ал.1 б"в" във вр. с чл. 342 ал.1 от НК във вр. с чл. 21 ал.1 от ЗДвП.

 

12 април 2019 г.

 

Разпоредително заседание  по наказателно дело от общ характер № 317/2018 година – 10:00 часа

 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Видин против Т.Р., обвинен в извършване на престъпление по чл. 242 ал.2 предл.2 от НК.

Повдигнатото на  подсъдимия обвинение е за това, че:

На 31.03.2018г. в 08.30 часа на ГКПП - В., обл.В., при влизане в страната от Р С. без надлежно разрешително пренесъл през границата на страната 4 500 бр. таблетки „Rivotril" -2mg. - съдържащи рисково наркотично вещество- „клоназепам" - на обща стойност 11 475,00/единадесет хиляди четиристотин седемдест и пет/ лв.

 

„Връзки с обществеността“

Т. Кръстева/ тел:094923008

 os.press@abv.bg