Съдебни заседания за април 2019
СПИСЪК НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2019 г.
ДАТА ДЕН ВИД НА ДЕЛАТА СЪДИИ ЗАЛА
02.04.2019 ВТОРНИК Т.Д. І инст. В.Василев 13
    54/2017-11:00    
         
    ГР.Д. І инст.  В.Василев 13
    372/2018-11:00    
         
03.04.2019 СРЯДА НОХД І инст.  В.Василев 13
    с 3 съдебни заседатели Д.Маринова  
    70/2018 -11:00    
    пр.д.29/2015    
04.04.2019 ЧЕТВЪРТЪК НОХД ІІ инст.  Л.Лозанов 13
    46/2019-9:30 В.Стоянов  
    47/2019-9:30 Р.Денова  
         
05.04.2019 ПЕТЪК НОХД І инст.  Р.Денова 13
    с 2 съдебни заседатели    
    146/2018 -10:00    
         
09.04.2019 ВТОРНИК ГР.Д. І инст. А.Петкова 13
    403/2018-10:30    
         
10.04.2019 СРЯДА ГР.Д. ІІ инст. Д.Маринова 13
    108/2019-9:30 С.Стоянова  
      Г.Йончев  
         
         
11.04.2019 ЧЕТВЪРТЪК НОХД ІІ инст. И.Илиев 13
    245/2018-9:30 Л.Лозанов  
      Р.Денова  
         
         
    НОХД ІІ инст. Л.Лозанов 13
    66/2019-9:30 В.Стоянов  
      Р.Денова  
11.04.2019 ЧЕТВЪРТЪК ЧНД ІІ инст. И.Илиев 13
    50/2019-10:00 В.Стоянов  
      Р.Денова  
         
         
    ЧНД И.Илиев 13
    с 3 съдебни заседатели Л.Лозанов  
    59/2019-10:30    
         
12.04.2019 ПЕТЪК НОХД І инст. Р.Денова 13
    с 2 съдебни заседатели    
    317/2018-10:00    
    пр.д.24/2018    
         
    Т.Д. І инст. Г.Йончев 13
    29/2018-11:00    
         
16.04.2019 ВТОРНИК ГР.Д. ІІ инст. В.Василев 13
    85/2019-10:30 А.Петкова  
      В.Младенова  
         
         
    ГР.Д. І инст. А.Петкова 13
    373/2016-10:30    
    31/2019-10:30- с прокурор    
         
17.04.2019 СРЯДА ГР.Д. ІІ инст. Д.Маринова 13
    100/2019-9:30 С.Стоянова  
    102/2019-9:30 Г.Йончев  
         
         
18.04.2019 ЧЕТВЪРТЪК НОХД ІІ инст. Д.Маринова 13
    64/2019-11:00 В.Стоянов  
      Г.Йончев  
         
19.04.2019 ПЕТЪК ГР.Д. І инст. Г.Йончев 13
    125/2018-11:00    
23.04.2019 ВТОРНИК ГР.Д. ІІ инст. В.Василев 13
    76/2019-9:30 А.Петкова  
    106/2019-9:30 В.Младенова  
         
         
30.04.2019 ВТОРНИК ГР.Д. ІІ инст. В.Василев 13
    122/2019-9:30 А.Петкова  
      В.Младенова  
         
         
    Т.Д. І инст. А.Петкова 13
    24/2016-10:30