Съдия Петър Живков встъпи във втория мандат като административен ръководител на Районен съд - Кула

Съдия Петър Живков встъпи във  втория мандат като

административен ръководител на Районен съд - Кула

 

Днес 25.03.2019 година, Председателят на Окръжен съд Видин – г-н Васил Василев, официално подписа акта за встъпване във втория мандат на съдия Петър Живков като административен ръководител – председател на Районен съд – Кула.

Председателят Живков бе избран с Решение по Протокол №9 от 12 март 2019 година.  Съдийската колегия на Висш съдебен съвет гласува единодушно с 13 гласа „за“ магистрата, като обърнаха внимание на постигнатите от съда много добри резултати, демонстрирания от г-н Петър Живков административен опит по време на първия му управленски мандат и задълбочено му познаване относно проблемите на съда.

Съдия Живков има над 14 години юридически стаж, от които над 11 години в органите на съдебната власт като съдия. От 20.01.2014 г. до 20.01.2019 г. е административен ръководител – председател на Районен съд – Кула.

Натрупаният професионален и административен опит, изградените управленски умения и реализираните от съда добри резултати характеризират първия му ръководен мандат. Основни цели за следващия мандат на г-н Петър Живков са: високо ниво на правораздаване и повишаване на общественото доверие на обществото към съдебната система, поддържането на добри и коректни отношения с други органи на съдебната власт, медиите, неправителствени организации и гражданите. Сред приоритетните задачи на магистрата е решаването на проблемите на съда и ограничаване на разходите.

 

 

„Връзки с обществеността“                                                                                      25.03.2019г.

Тел:094/923008

e-mail: os.press@abv.bg