ВЧГРД № 95-2019

Определение по Гражданско дело 95/2019г.

 

 

 

 

                                         О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №69

 

Видински окръжен съд         гражданско                         отделение

В закрито   заседание   на двадесет и първи март

Две хиляди и деветнадесета година     в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. М.

                                                   ЧЛЕНОВЕ:1. С. С.

  1. Г. Й.

 

При секретаря                                                                и с участието

На         прокурора                                         изслуша докладваното

От съдия     С. С. ч. гр . дело № 95 по описа

За 2019 година,за да се произнесе съобрази следното:

 

При служебния доклад на делото въззивният съд констатира,че въззивната жалба е подадена директно пред Окръжен съд-Видин,а същата следва да бъде подадена чрез Районен съд-Видин,който да има възможност да извърши служебна проверка по редовността на същата и да извърши действия по администрирането й.

Предвид изложеното ВОС счита,че следва да прекрати производството по делото и изпрати въззвната жалба на ВРС по компетентност,за което

 

                             О П Р Е Д Е Л И :

 

                       ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д.№95/2019г. на Видински окръжен съд .

Изпраща въззивна жалба,подадена от Л.С.Т. и С.М.К. чрез адв . М… Т..-САК против Разпореждане от 06.11.2018г. по гр.д. №1863/18г. на ВРС на Районен съд-Видин по компетентност.

Определението не подлежи на обжалване .

                                                

      Председател:                                    Членове: