ВНОХД № 30-2019

Решение по Наказателно дело 30/2019г.

                                                Р Е Ш Е Н И Е №28

                                   гр.Видин 21.03.2019г.

 

 

                   В  И М Е Т О   НА Н А Р О Д А

 

ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД - наказателно   отделение в открито   съдебно заседание - проведено на четиринадесети март    двехиляди и деветнадесета година в състав :

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :И.   И.

 

                                                В. С.             

                               ЧЛЕНОВЕ :

                                                  Р. Д.

 

при  участието на   секретар   А.А. и прокурора Вл.В. , след   като   разгледа   докладваното от СЪДИЯТА И.   - въззивно наказателно ОХ дело №30  от   2019 г. – и за   да   се   произнесе взе в предвид следното :

         Производството по   делото   е   по чл.318 и сл. от НПК.

         Делото   е   образувано   по въззивен   протест   от  прокурор   при Районна   Прокуратура   гр.Видин  обл.Видин срещу   Присъда   №12 от   09.01.2019 г. постановена   по   НОХ дело №1225 от 2018 г. на   Видински  Районен  Съд,   с   която   подсъдимия   М.   Ж.   М. ***   с ЕГН:**********     е     признат     за   невинен   и   оправдан   по   повдигнатото   му   обвинение   по чл.339 ал.1   от   НК във вр.   с чл.9 ал.2 от   НК   ,за   това     че     на   12.09.2018г. в с.Толовица   общ.Макреш   обл.Видин   в   обитавана   от   него къща ,находяща   се   на   ул.“Христо Ботев“№* ,държи   боеприпаси   за   огнестрелно   оръжие   ,а именно   два   броя   боеприпаси   за   огнестрелно   оръжие   -патрони   за   автомат   „Калашников“ ,кал. 7.62х39 мм ,годни   и   1/един/ брой боеприпас   за   огнестрелно   оръжие -патрон   кал.22 /5.6 мм/,годен   ,без   да   има     за   това     надлежно   разрешение,съгласно   чл.50 ал.3 от ЗОБВВПИ.

       В   протестта     се     развиват   оплаквания   за   това ,че   от   събраните     по   делото писмени   и   гласни  доказателства, взети     в  тяхната съвкупност   и  взаимовръзка ,  може   да   се   направи  единствения извод    и   той   е   ,че   вина   има   единствено подсъдимия   за     извършеното   от   него   престъпно   деяние – държане   на   посочените по горе   боеприпаси.

     Твърди   се,че   присъдата   е   неправилна ,тъй   като   е постановена   в     нарушение   на   закона,не   е     съобразена   със събраните   по   делото     доказателства   и   е   необоснована.

     Иска     се     отмяна     на   оправдателната присъда   и   признаване   на   подсъдимия   за   виновен   по    повдигнатото   му    обвинение,което   е   имал     в  първата   инстанция,както   и    налагането     на     същия   на    справедливо  наказание.

     Представителят на Окръжна Прокуратура гр.Видин е заявил   в съдебното заседание   на 14.03.2019 г.,че  не подържа протеста.

       Подсъдимият се   е   явил   лично    в  съдебното   заседание   на  14.03.2019 г. ,като   е   бил   представляван   и    от  защитника си, който   е     оспорил   протестта и е заявил, че присъдата   е законосъобразна  и  следва     да бъде   потвърдена .

         ВИДИНСКИЯТ  ОКРЪЖЕН СЪД  - след като  разгледа въззивният   протест ,събраните   по делото доказателства, атакувания   съдебен акт  и взе в предвид становището на страните – прие   за установено   следното :

         Въззивният   протест е  подаден  от надлежна страна  по НОХ дело   №1225   от 2018г. на Видински  РС,с право и интерес да   протестира , подлежащ на въззивен   протест  съдебен акт / Оправдателна   Присъда / - в законоустановения  срок и  е  процесуално ДОПУСТИМ.

         Разгледан   по същество е  НЕОСНОВАТЕЛЕН –поради   следното :

         За   да   се произнесе   с   Присъда №12 от   09.01.2019 г. по   НОХ дело   №1225   от   2018 г. - Видинският   Районен   Съд  и     признае     подсъдимия    М.   Ж.   М. ***   с   ЕГН:**********   за   невинен,като     го оправдае   по   повдигнатото   му     обвинение по   чл.339 ал.1 от   НК във   вр. с чл.9 ал.2 от НК - за     това,че   на   12.09.2018г. в   с.Толовица   общ.Макреш   обл.Видин   в   обитавана   от него   къща ,находяща   се   на   ул.“Христо Ботев“№* ,държи   боеприпаси   за   огнестрелно   оръжие   ,а именно   два   броя   боеприпаси   за   огнестрелно   оръжие   -патрони   за   автомат   „Калашников“ ,кал. 7.62х39 мм ,годни   и   1/един/ брой боеприпас   за   огнестрелно   оръжие -патрон   кал.22 /5.6 мм/,годен   ,без   да   има     за   това     надлежно   разрешение,съгласно   чл.50 ал.3 от   ЗОБВВПИ   -правилно е установил   фактическата    обстановка    по делото и правилно   е  приложил   закона.

         Съдебният му  акт   не страда от  пороците изложени   във     възивния  протест.

         Видински  Районен Съд   е   установил с допустимите   от   закона    доказателства, че на   12.09.2018г. в   имот   в   село   Толовица   община Макреш   обл.Видин   на   улица „Христо Ботев“   №*   - обитаван   от   подсъдимия   М.   Ж.   М.   ,след     получена   оперативна информация     било   извършено   претърсване   и   изземване,за   времето от   08.40 часа   до 09.05 часа .В   имота   във   всекидневната     на     къщата ,били     намерени   и     иззети :1 бр. пластмасова   кутия   с   размери   8/4.5 см.,съдаржащи   2 броя   вид   на   патрони   с  надписи , съответно „7.62 х 39“   и „10-89“   от   зеленикаво   кафяв   метал“, 9 патрона   за малокалибрено   оръжие,малки   по размер ,от   жълтеникав   метал ,както   и   пневматично   дългоцевно оръжие с   корпус от   метал   и  дърво , с дървен   приклад ,едноцевно .

       От   обясненията   на     подсъдимия   и     показанията   на   свидетелите   С.   А. и   М.   М./полицейски   служители/   се   установява,че     намерените     вещи  в     посочения   по горе     имот   били   на   покойния баща     на   подсъдимия   и   подсъдимия   няма   документи   за   тях.М.   М.   е заявил ,че   не   притежава   разрешително   за   огнестрелно     оръжие     и     боеприпаси.

         По   делото   е     назначена   съдебно - балистична експертиза ,като     способ   за   проверка   и   събиране   на   доказателства ,   с   която се  установява ,че   2/два/ броя   са  боеприпаси     за     огнестрелно   оръжие   - патрони   за   автомат „Калашников“ ,калибър   7.62 х 39 мм   -които   са   годни   за   употреба ;9/девет/ броя     са   боеприпаси   за   огнестрелно   оръжие   - патрони   калибър 22/5.6 мм/ ,като   само 1/един/   от тях   е годен   за   употреба.С   експертизата   се   установява ,че   намерената   пушка     е   пневматично     оръжие   – въздушна   пушка   ,китайско   производство ,марка „Ваш“, модел   „В-4“, кал. 4.5 мм   с   конструктивни   изменения ,като   е   добавен     ударник ,но    патронника   не   е   изменен   и   същата   НЕ   ПРЕДСТАВЛЯВА   ОГНЕСТРЕЛНО   ОРЪЖИЕ   И   Е   УСТАНОВЕНО,ЧЕ   НЕ   Е   ГОДНА   ПО   ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.

       От   справката   от   РУ-Кула   обл.Видин     е     видно,че на     подсъдимия   М.   не   са   издавани   удостоверителни документи   , съгласно чл.54 ал.4 от   ЗОБВВПИ   за   придобиване   на   огнестрелни   оръжия.

         При   така   събраните   по   делото   доказателства Видинският   Районен   Съд   е     направил   правилно  изводите  си   и    е     достигнал   до   това,че   следва   да   признае подсъдимия   за   невинен   и   го оправдае с   присъдата   си   - по повдигнатото   му   обвинение   по   чл.339 ал.1 във   вр. с чл.9 ал.2   от   НК -   за     това,че   на   12.09.2018г. в   с.Толовица   общ.Макреш   обл.Видин   в   обитавана   от   него   къща, находяща   се   на   ул.“Христо Ботев“№9 ,държи   боеприпаси   за   огнестрелно   оръжие   ,а именно 2/два/   броя   боеприпаси   за   огнестрелно   оръжие   -патрони   за   автомат   „Калашников“ ,кал. 7.62х39 мм ,годни   и   1/един/ брой боеприпас   за   огнестрелно   оръжие -патрон   кал.22 /5.6 мм/,годен   ,без   да   има     за   това     надлежно   разрешение,съгласно   чл.50 ал.3 от ЗОБВВПИ .Видинският   РС   правилно   е   направил   преценката си,за   това,че     деянието   извършено   от     подсъдимия     макар   и   формално   да   осъществява   признаците   на   предвиденото   в закона   престъпление ,поради     своята     малозначителност    ,   не   е   общественоопасно   и   неговата   обществена   опасност   е   явно   незначителна .Обосновано   е   изложил   ,защо   приема,че   е налице   чл.9 ал.2   от   НК , излагайки   преценката   си , относно   различните   елементи   на   деянието   и   тяхното   специфично   проявление- свързани   с предмета   на   държане   и     личността     на   подсъдимия.Установява     се   по   производството,че   подсъдимия   М.   е     държал 3/три/ броя   патрони, които   са   били   останали   от     баща   му,който   е   починал.При     подсъдимия   не     е   намерено   оръжие , което   може   да  произведе   истрел   с   тези     патрони,както   не е установено   тези     патрони   да   са   укривани ,а     са   намерени   на   видно   мясно   в   дневните   стаи   на   къщата.

         ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН СЪД     намира,че наведените   оплаквания   в   протестта   са   неоснователни.Присъдата   на   Видински   Районен   Съд   е законосъобразна   и     обоснована .Правилно   е   прието от   първоинстанционния съд ,че   се   касае   до приложение   на чл.9 ал.2 от   НК .Въпросът     за   наличието   на   маловажен   случай   се   решава във   всеки   конкретен   случай    и   за   всички     престъпления,но   това   е   възможно ,след   като   се   извърши цялостна   преценка   на   всички   обстоятелства   при спазване   на   изискванията   по чл.107 ал.3   от   НПК.Тук   Видински   РС   е     направил   тази   преценка   правилно   и   съдебнията   му   акт   не   страда от   пороците   изложени в протестта .Обсъдени     са   от     първоинстанционния съд   съвкупно   всички     елементи   от   състава   на   престъплението.

     Мотивите   към     оправдателната     присъда   са   изложени   прецизно   и     са     обсъдени  правилно - всички   събрани   по делото   доказателства.      

       Въззивната   инстанция   споделя   така   изложените мотиви на     първоинстанционния   съд   ,поради което    намира ,че    присъдата    е   законосъобразна     и обоснована.

         Въззивният съд   извърши  проверка на присъдата, независимо от основанието   посочено   в протестта - на основание чл.314 ал.1 от НК ,като я   намира     за законосъобразна   и   обоснована  и     при постановяването и не са   допуснати съществени нарушения   на процесуалните   правила.

         По тези   съображения ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД   намира   ,че следва   да потвърди     присъдата    на   Видински  Районен  Съд - като законосъобразна  и  обоснована .      

       С оглед на гореизложеното и на основание чл. 338 от НПК във вр. с чл.334 т.6 от НПК-  ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН СЪД

 

                   Р           Е           Ш           И     :

 

 

       ПОТВЪРЖДАВА   ПРИСЪДА №12 от 09.01.2019 г. по НОХ дело №1225 от   2018 г.   на Видински    Районен Съд.

         РЕШЕНИЕТО НЕ ПОДЛЕЖИ   НА ОБЖАЛВАНЕ И ПРОТЕСТ.

 

                                                                           1.

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                 ЧЛЕНОВЕ:

                                                                          2.