Съдебни заседания за февруари 2018

СПИСЪК НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2018 година

ДАТА

ДЕН

ВИД НА ДЕЛАТА

СЪДИИ

ЗАЛА

01.02.2018

ЧЕТВЪРТЪК

НОХД І инст.
с 2 съдебни заседатели
258/2017-10:30

Р.Денова

13

06.02.2018

ВТОРНИК

НОХД І инст.
с 2 съдебни заседатели
376/2017-9:30

ГР.Д. ІІ инст.
419/2017-9:30
5/2018-9:30

ГР.Д. І инст.
373/2016-11:30

И.Илиев

 

В.Василев
А.Петкова
В.Младенова

А.Петкова

13

 

11

 

11

07.02.2018

СРЯДА

Т.Д. І инст.
60/2017-10:30

НОХД ІІ инст.
309/2017-10:30

 

ГР.Д. І инст.
358/2017-10:30
322/2017-11:00

ГР.Д. І инст.
с участие на прокурор
380/2017-11:00

С.Стоянова

Д.Маринова
Л.Лозанов
Г.Йончев

С.Стоянова

 

Д.Маринова

11

13

11

 

11

08.02.2018

ЧЕТВЪРТЪК

НОХД ІІ инст.
319/2017-9:30


НОХД ІІ инст.
4/2018-9:30
8/2018-9:30
17/2018-9:30

С.Стоянова
Л.Лозанов
Р.Денова

И.Илиев
Л.Лозанов
Р.Денова

13

 

13

09.02.2018

ПЕТЪК

ГР.Д. І инст.
209/2017-10:00

ГР.Д. І инст.
14/2018-11:00

Т.Д. І инст.
55/2017-11:00

Т.Д. І инст.
49/2017-12:30

В.Младенова

Г.Йончев

Г.Йончев

В.Младенова

13

13

13

13

12.02.2018

ПОНЕДЕЛНИК

НОХД І инст.
с 2 съдебни заседатели
267/2017-10:00

Р.Денова

13

13.02.2018

ВТОРНИК

ГР.Д. ІІ инст.
4/2018-9:30

НОХД ІІ инст.
(резервна дата)
309/2017-10:30

Т.Д. І инст.
36/2017-10:30
50/2017-10:30

ГР.Д. І инст.
3/2018-11:00

В.Василев
А.Петкова
В.Младенова

Д.Маринова
Л.Лозанов
Г.Йончев

А.Петкова

В.Василев

13

 

13

 

11

11

14.02.2018

СРЯДА

НОХД І инст.
с 2 съдебни заседатели
9/2018-09:30

ГР.Д. І инст.
342/2017-11:00

И.Илиев

 

Д.Маринова

13

 

11

16.02.2018

ПЕТЪК

ГР.Д. І инст.
404/2017-11:00

Т.Д. І инст.
8/2017-11:00

НОХД І инст.
с 2 съдебни заседатели
217/2017-13:00

Г.Йончев

Г.Йончев

Р.Денова

13

13

13

20.02.2018

ВТОРНИК

Т.Д. І инст.
13/2017-10:30

ГР.Д. І инст.
251/2017-11:00

Т.Д. І инст.
16/2017-11:00
41/2017-11:30

Т.Д. І инст.
37/2017-11:00

А.Петкова

В.Василев

В.Василев

 

Д.Маринова

13

13

13

 

11

21.02.2018

СРЯДА

ГР.Д. І инст.
266/2017-11:00

Д.Маринова

13

22.02.2018

ЧЕТВЪРТЪК

НОХД І инст.
с 3 съдебни заседатели
275/2016-10:30

В.Стоянов

3

23.02.2018

ПЕТЪК

НОХД І инст.
с 3 съдебни заседатели
275/2016-9:30

ГР.Д. І инст.
11/2017-11:00

В.Стоянов

 

В.Младенова

3

 

13

27.02.2018

ВТОРНИК

ГР.Д. І инст.
282/2017-11:00

В.Василев

13

28.02.2018

СРЯДА

ГР.Д. ІІ инст.
8/2018-9:30


Т.Д. І инст.
2/2018-10:30
65/2017-11:00

ГР.Д. І инст.
281/2017-11:00
349/2017-11:00

Д.Маринова
С.Стоянова
Г.Йончев

С.СтояноваД.Маринова

 

13

 

13

 

11