Окръжен съд - Видин

Съдебна палата, Видин, пл. Бдинци, №1

Обща контактна информация

Име Телефон
Председател 094 600 976
0888 962 660
Административен секретар 094 600 980
Гл. счетоводител 094 600 953
Факс 094 600 958
E-mail os.vidin@abv.bg
Web http://os-vidin.com/
Адрес 3700 Видин, пл. "Бдинци" 1

Канцеларии

Название Стая Телефон
Информационен център / Бюро "Призовки" стая 103 094 923 157
Гражданско деловодство стая 412 094 600 952
Фирмено деловодство стая 412 094 600 952
Наказателно деловодство стая 415 094 600 955
Съдебни експертизи стая 419 094 600 953
Архив стая 422 094 923 189
Връзки с обществеността 094 989 725

Банкови сметки

Име Номер
Държавни такси IBAN BG69 FINV 9150 31BG N0JJ HW
Вещи лица и свидетели IBAN BG11 FINV 9150 33BG N0JJ HG
ПИБ, клон Видин SWIFT BIC код FINVBGSF

Можете да свалите ДОГОВОР за банково обслужване

Инсталирани ПОС терминали

Име Стая
Информационен център стая 103
Гражданско деловодство стая 412
Фирмено деловодство стая 412

Обратна връзка

обнови кода