Противопожарни строително-технически дейности на територията на сградата на Съдебна палата гр. Видин