Окръжен съд - Видин

Съдебна палата, Видин, пл. Бдинци, №1

Вътрешни правила
Заповед 292/18.07.2018
Съдебна ваканция 2018
Заповед 163/18.05.2018
Заповед 19/12.01.2018
Правила за случайно разпределение на делата

Утвърдени със Заповед № 419 / 19.10.2015 г.

Правила за достъп до обществена информация

pravila-_dostap_informacia.doc [106,5 Kb] (свалено: 11)

Приложения:

ОД 05_10-01

  • Образец на Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация 05_10-01.doc [30,5 Kb] (свалено: 9)

ОД 05_10-02

  • Образец на протокол за предоставяне на достъп до обществена информация при устно запитване

ОД 05_10-03

  • Ценоразпис 05_10-03.doc [27,5 Kb] (свалено: 10)  

ОД 05_10-04

  • Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация

ОД 05_10-05

  • Регистър за достъп до обществена информация

ОД 05_10-06

  • Отчет за дейността по ЗДОИ
Правила за организацията и публикуването на съдебните актове

pravila-publikuvane-syd_aktove.doc [31 Kb] (свалено: 10)  

Вътрешни правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл. 42, ал.4 и сл. от ГПК

pravila_prizovavane_email.doc [197,5 Kb] (свалено: 19)