История на Окръжен съд - Видин

ХРОНОЛОГИЯ

 • 1880 г.
  • Създава се и действа на територията на Видински окръг под наименование- то Окръжен съд Видин
 • 1934 г.
  • Закрива се с административната реформа
 • 1936 г.
  • Отново се открива под наименование Областен съд-отделение гр. Видин, като обслужва Белоградчишка, Видинска, Кулска и Ломска околии
 • 1950 г.
  • Видин става окръжен град и Областния съд се преименува на Окръжен съд
 • 1951 г.
  • Закриване на окръга и Видинския съд става отделение на Врачански окръжен съд
 • 1959 г.
  • Преименуване на Окръжен съд Видин

ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОКРЪЖЕН СЪД

 • 1934 г.
  • Петър ИВАНОВ
 • 1935 г.
  • Никола БАЛЧЕВ
 • 10.1935 г. - 07.1940 г.
  • Христо ДИМИТРОВ
 • 08.1940 г. - 06.1944 г.
  • Петър ПЕШЕВ
 • 07.1944 г. - 03.1945 г.
  • Петър ТАШКОВ
 • 04.1945 г. - ..............
  • Никола ИВАНОВ
 • ..............
 • 1962 г. - 05.1966 г.
  • Русин РУСИНОВ
 • 06.1966 г. - 12.1982 г.
  • Петър БЪЧВАРОВ
 • 01.1983 г. - 07.1992 г.
  • Евстати ЦАЛОВ
 • 08.1992 г. - 1997 г.
  • Богдан МИНКОВ
 • 03.1998 г. - 07.2009 г.
  • Цветан КРЪСТЕВ
 • 2009 г. -
  • Васил ВАСИЛЕВ