Съдебен район

Видински съдебен район

Окръжен съд - Видин

Васил ВАСИЛЕВ
Председател на съда

Елза ЕВЛОГИЕВА
Административен секретар

телефон: 094 600 980
факс: 094 600 958
E-mail: vidin-os@abv.bg
WEB: www.os-vidin.com

Районен съд - Видин

Даниел ЦВЕТКОВ
Председател на съда

Елена ЯКИМОВА
Административен секретар

телефон: 094 600 782
факс: 094 600 791
E-mail: rs_vidin@yahoo.com
WEB: www.rs-vidin.com

Районен съд - Белоградчик

Антон АНТОВ
Председател на съда

Ивелина ИВАНОВА
Административен секретар

телефон: 0936 54214
факс: 0936 54214
E-mail: rsbelog@abv.bg
WEB: www.rsbelogradchik.org


Районен съд - Кула

 
 
Петър ЖИВКОВ
Председател на съда

Петя ПЕТКОВА
Административен секретар

телефон: 0938 33149
факс: 0938 33661
E-mail: rskula@abv.bg
WEB: www.rskula.org