Указател

I етаж

  • стая 103: ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
  • БЮРО "ПРИЗОВКИ"

II етаж

  • стая 213: Съдебна зала - гражданско отделение

III етаж

  • стая 303: Съдебна зала - наказателно отделение
  • стая 306: Съдия
  • стая 307: Зам. председател - наказателно отделение
  • стая 308: Зам. председател - гражданско отделение
  • стая 309: Председател
  • стая 310: Административен секретар
  • Ст. специалист АД
  • стая 311: Заседателна зала

IV етаж

  • стая 404: Съдия
  • стая 405: Съдия
  • стая 406: Младши съдия
  • стая 407: Съдия
  • стая 407А: Съдия
  • стая 408: Съдия
  • стая 409: Съдия
  • стая 411: Съдия
  • стая 412: Гражданско и фирмено деловодство
  • стая 415: Наказателно деловодство
  • стая 415А: Системен администратор
  • стая 416: Съдебни секретари
  • стая 417: Съдебни секретари
  • стая 418: Съдебен администратор
  • стая 419: Гл. счетоводител и човешки ресурси
  • стая 422А: Съдебен архивар
  • стая 428: Стажанти