Указател

I етаж

 • стая 103: ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
 • БЮРО "ПРИЗОВКИ"

II етаж

 • стая 213: Съдебна зала - гражданско отделение

III етаж

 • стая 303: Съдебна зала - наказателно отделение
 • стая 306: Съдия
 • стая 307: Зам. председател - наказателно отделение
 • стая 308: Зам. председател - гражданско отделение
 • стая 309: Председател
 • стая 310: Административен секретар
 • Ст. специалист АД
 • стая 311: Заседателна зала

IV етаж

 • стая 404: Съдия
 • стая 405: Съдия
 • стая 406: Младши съдия
 • стая 407: Съдия
 • стая 407А: Съдия
 • стая 408: Съдия
 • стая 409: Съдия
 • стая 411: Съдия
 • стая 412: Гражданско и фирмено деловодство
 • стая 415: Наказателно деловодство
 • стая 415А: Системен администратор
 • стая 416: Съдебни секретари
 • стая 417: Съдебни секретари
 • стая 418: Съдебен администратор
 • стая 419: Гл. счетоводител и човешки ресурси
 • стая 422А: Съдебен архивар
 • стая 428: Стажанти