Окръжен съд - Видин

Съдебна палата, Видин, пл. Бдинци, №1

19.06.2018 г.

На 19.06.2018 г. от 10.30 часа в зала № 3 на ет. 3 в Съдебната палата ще се прочете присъда  по НОХД № 275/2016 по описа на Видински окръжен съд /случая Горни Лом/

          Присъдата ще се чете публично.

          Камери в съдебната зала не се допускат.

17.02.2017 г.

В съдебно заседание на 17.02.2017 година по делото за взрива в завод „Миджур” бяха разпитани явилите се свидетели.
Следващото заседание е насрочено за 22.02.2017 г. и продължава с разпит на свидетели.

10.02.2017 г.

В съдебно заседание днес представителят на Окръжна прокуратура – Видин прочете Обвинителния акт. Следващото заседание по делото за взрива в завод „Миджур” е насрочено за 14.02.2017 г. в 10,30 часа. Делото ще продължи с разпит на подсъдимите и разпит на свидетели.

08.02.2017 г.

Следващото заседание по делото за взрива в завод „Миджур” е насрочено за 10.02.2017 г. в 10,30 часа. По процедура прокурорът следва да прочете Обвинителния акт.  Предвид големия обем на Обвинителния акт, който е около 100 страници за прочитането му е предвиден един ден. След това делото продължава на 14 и на 17 февруари с разпит на подсъдимите и свидетелите.

20.01.2017 г.

В рамките на проведеното днес съдебно заседание по НОХД №275 по описа на Видински окръжен съд за 2016 година /делото за взрива в завод „Миджур” в с. Горни лом/ бяха разгледани молбите на пострадалите по делото с искане за конституиране в качеството на „частен обвинител” и „граждански ищец”.
След даване ход на делото страните отново заявиха желание делото да се гледа по реда на Глава 27-ма от НПК и да приключи като „съкратено съдебно следствие” по чл. 371 т.1 от НПК. Един от подсъдимите не изрази съгласие и на 10.02.2017 г. делото ще продължи по общия ред, вероятно с четене на обвинителния акт. След това започват разпити на свидетелите и вещите лица.