Окръжен съд - Видин

Съдебна палата, Видин, пл. Бдинци, №1

  • Начало
  • »
  • Материали за Март 2019 год.
  • »
  • Страница 5
ВЧГРД № 336-2018
ГР.Д. № 237-2017
Т.Д. № 10-2019
ГР.Д. № 80-2019
ВЧГРД № 33-2019
Покана пресконференция

ПОКАНА

Ръководството на Окръжен съд – Видин кани представителите на медиите, които проявяват интерес на 20.03.2019 година (сряда) от 15:00 часа в Конферентната зала на Съдебната палата на организирана пресконференция по повод представяне на Годишния доклад за дейността на съдилищата от Съдебен район Видин за 2018г.

ВЧНД № 49-2019
НОХД № 24-2019
ВНОХД № 4-2019
Годишния отчетен доклад за дейността на съдилищата от Съдебен район Видин за 2018г.