НАЧАЛО >> УКАЗАТЕЛ
 
ИСТОРИЯ
СТРУКТУРА
МАГИСТРАТИ
УКАЗАТЕЛ
СЪДЕБНИ ЗАЛИ
СЪДЕБЕН РАЙОН
ОБЩИНИ
КОНТАКТИ
ВРЪЗКИ
ГРАФИК НОХД
ГРАФИК ЗАСЕДАНИЯ
СТАТИСТИКА
КОНКУРСИ
РЕШЕНИ ДЕЛА
СЪОБЩЕНИЯ
ПРАВИЛА
ОБЯВЛЕНИЯ
   за публична продан

 

   
У К А З А Т Е Л
         
    ЕТАЖ
СТАЯ
 
         
    I етаж 103 ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
        БЮРО "ПРИЗОВКИ"
         
    II етаж 213 Съдебна зала - гражданско отделение
         
    III етаж 303 Съдебна зала - наказателно отделение
      306 Съдия
      307 Зам. председател - наказателно отделение
      308 Зам. председател - гражданско отделение
      309 Председател
      310 Административен секретар
Ст. специалист АД
      311 Заседателна зала
         
    IV етаж 404 Съдия
      405 Съдия
      406 Младши съдия
      407 Съдия
      407А Съдия
      408 Съдия
      409 Съдия
      411 Съдия
      412 Гражданско и фирмено деловодство
      415 Наказателно деловодство
      415А Системен администратор
      416 Съдебни секретари
      417 Съдебни секретари
      418 Съдебен администратор
      419 Гл. счетоводител и човешки ресурси
      422А Съдебен архивар
      428 Стажанти