НАЧАЛО >> СТРУКТУРА
 
ИСТОРИЯ
СТРУКТУРА
МАГИСТРАТИ
УКАЗАТЕЛ
СЪДЕБНИ ЗАЛИ
СЪДЕБЕН РАЙОН
ОБЩИНИ
КОНТАКТИ
ВРЪЗКИ
ГРАФИК НОХД
ГРАФИК ЗАСЕДАНИЯ
СТАТИСТИКА
КОНКУРСИ
РЕШЕНИ ДЕЛА
СЪОБЩЕНИЯ
ПРАВИЛА
ОБЯВЛЕНИЯ
   за публична продан

 

   
    МАГИСТРАТИ            
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ
      Зам. председател
Наказателно отделение
         
      Зам. председател
Гражданско отделение
         
      Съдии                  
                         
       
СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ   
       
Съдебен администратор
       
Административен секретар
                    Специализирана администрация  
                      Деловодство  
            Обща
администрация
  Съдебни секретари  
              Фирмено отделение  
              Финансова дейност   Архив  
              Информационно
обслужване
  Бюро "Призовки"  
                   
              Човешки ресурси      
              Поддържане на
съдебната сграда