НАЧАЛО >> СТАТИСТИКА
 
ИСТОРИЯ
СТРУКТУРА
МАГИСТРАТИ
УКАЗАТЕЛ
СЪДЕБНИ ЗАЛИ
СЪДЕБЕН РАЙОН
ОБЩИНИ
КОНТАКТИ
ВРЪЗКИ
ГРАФИК НОХД
ГРАФИК ЗАСЕДАНИЯ
СТАТИСТИКА
КОНКУРСИ
РЕШЕНИ ДЕЛА
СЪОБЩЕНИЯ
ПРАВИЛА
ОБЯВЛЕНИЯ
   за публична продан

 

   

Д  О  К  Л  А  Д

ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА И ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДИЛИЩАТА ОТ ВИДИНСКИ СЪДЕБЕН РАЙОН ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОКРЪЖЕН СЪД ВИДИН
ЗА ПЕРИОДА 2015 - 2017 г.СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ

за дейността на Окръжен съд Видин през 2017 година


 

 

Месечни отчети /по месеци и с натрупване/
на Окръжен съд Видин

 

ДЕКЛАРАЦИИ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ